Uncategorized

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i DRU

preben

Efter information dags dato på generalforsamlingen, vil vi hermed indkalde til

Ekstra ordinær generalforsamling i DRU

Lørdag D. 17/10-2020 kl. 13.30

Erritsø Hallen, Krogsagervej 40, 7000 Frederecia

Hal 2

Hvis ikke 2/3 dele af DRU`S stemmeberettigede medlemmer er mødt op.

Indkaldes til Yderligere Ekstraordinær generalforsamling

Lørdag D. 17/10-2020 kl. 14.00

Erritsø Hallen, Krogsagervej 40, 7000 Frederecia

Hal 2

Punkt 1. Ændringer af Vedtægter

§ 12 Foreningens nedlæggelse

Foreningens nedlæggelse besluttes på en generalforsamling og kræver at 2/3 af alle medlemmer stemmer for dette.

Er der ikke tilstrækkeligt fremmødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling.

På denne kan beslutning træffes med simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning tilfalder evt. formue og værdier Dyrenes Beskyttelse. Generalforsamling beslutter hvordan dette sker.

Ændres til § 13

I stedet for indføres som § 12

Fusionering

Stk. 1 Foreningen kan fusioneres med andre klubber, dette besluttes på en generalforsamling og kræver at 2/3 af alle medlemmer stemmer for dette. Er der ikke tilstrækkeligt fremmødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan beslutningen træffes med simpelt Stemmeflertal.

Stk. 2 Ved fusionering tilfalder evt. formue og værdier Dyrenes Beskyttelse. Generalforsamling beslutter hvordan dette sker.

Punkt 2. Fusionering med Dansk Kennel Klub.

Ved spørgsmål til punkt 2 sendes de til Direktør for Dansk Kennel Klub

Jens Glavind på mail: [email protected]

NB: hvis fusionen ikke stemmes igennem SKAL bestyrelsen træde tilbage, og der vil derefter blive indkaldt til ny ekstraordinær generalforsamling hvor der skal vælges en ny bestyrelse.

Den nuværende bestyrelse vil sidde som forretnings bestyrelse frem til den ekstraordinære generalforsamling.

Der er dags dato lukket for medlemstilgang og ansøgning om kennelmærke frem til og med den 17/10-2020 (gælder dog ikke for hvalpemedlemsskaber).

På bestyrelsens vegne

Om DRU

Dansk Racehunde Union
er stiftet den 4. maj 1937, og er landets næststørste og næstældste hundeorganisation til fremme af sunde og racerene hunde. DRU arbejder for at højne standarden for vore racehunde, de enkelte racers specielle temperament samt kendskabet til hundens pleje.