Generalforsamlinger

DRU afholder generalforsamling hvert år i sept.

Indkaldelse annonceres jvf. vedtægterne her og i Racehunden

Du finder referater fra afholdte

Generalforsamlinger under det enkelte år i menupkt. til venstre.