Prisliste

Takstblad gældende fra 25 janua 2020.

Vedtaget på Ekstra ordinær GF 25 januar 2020

Bemærk at ekspedition og porto på 100 kr. pr forsendelse er indregnet i alle priser.

DRU anvender GLS ved alle forsendelser.

Kun ved ombytning/ udstedelse af ny bog, eller når stambog afmeldes ved dødsfald, skal gammel bog indsendes. 

Ved bestilling af HD fremsendes CD og rekvisition.

Ved alle øvrige bestillinger, skal der fremsendes kopier af relevante dokumenter som vedhæftede filer på mail.

Fremsend aldrig originalbog eller originaldokumenter uden udtrykkelig aftale.

Kontingenter: 
Husstand (1 A og 1 B medlem i samme husstand)             400 kr
Øvrige B medlemmer af samme husstand                                      200 kr
Børne/Ungemedlem(under 18 år, under med A-medlem)50 kr
Støttemedlem            150kr
Kennelmærkekontingent (Årlig fornyelse af kennelmærket)            300 kr

Kontingent løber fra den dato man indmelder sig og et år frem. Der fremsendes opkrævning måneden inden man skal forny sit kontingent.  For sen betaling medfører tab af anciennitet.

Børne/unge medlemmer u/18 år samt støttemedlemmer kan ikk stambogsføre.

Kennelmærke

Oprettelse af kennelmærke kræver A-medlemskab.  Dette kan oprettes samtidig.

Kennelmærke, oprettelse samt registrering600 kr

Stambøger

Prisen beregnes efter medlems status for den ejer, som er anført i stambogsdatabasen, jfr. Retningslinjer for medlemskab af DRU. Kun medlemmer kan stambogsføre. Ikke-medlemmer kan tegne medlemskab og herefter stambogsføre efter nedenstående takster.

Prisen for stambøger fremgår af nedenstående tabel, obs ekspeditionsgebyr er indregnet i alle priser)

Antal hvalpeA medlem under 6 mdr. AnciennitetA medlem over 6 mdr. AnciennitetB medlem over 6 mdr. AnciennitetMedlem med kennelmærke
1600500550300
211009001000500
3160013001450700
4210017001900900
52600210023501100
63100250027001300
73600290032501500
84100330037001700
94600370041501900
105100410046002100
115600450050502300
126100490055002500

HUSK: Stambøger skal være bestilt senest når hvalpene er 6 uger (=bestilling og betalingen skal være registreret den dag hvalpene er 6 uger). Stambøger udsendes tidligst når chipnr er registreret i DRU

Ved bestilling efter 6. uge tillægges en bøde på kr. 1.000,00 pr. kuld.

Andre ydelser ift stambøger:

Ejerskifte fra opdrætter til 1. ejer ved nye stambøger                                             Gratis
Registrering af ejerforhold, uden ny stambog                  Gratis
Ejerskifte med udstedelse af ny bog                        100 kr
Ombytning fra gammel til ny stambog, medlemmer              100 kr
Ombytning fra gammel til ny bog, ikke medlemmer              150 kr
Ændring af navn i stambog (Efter skriftlig godkendelse af opdrætter) og ny stambog       300 kr
Navne ud over 1. navn uanset bindestreg for nye stambøger          100 kr
Navne ud over 1. navn uanset bindestreg for nye stambøger ved kennelmærke               Gratis
Kopi af bortkommen stambog  ( ejerforhold skal kunne dokumenteres )            250 kr
Omregistrering/ overflyttelse af dansk stambog (efter godkendelse i DRU)              250 kr
Omregistrering af udenlandsk stambog (efter godkendelse i DRU)                  650 kr

Porto og gebyr er indregnet i prisen.

Sundhedsattester:

 Graduering ved DRU’s dyrlæge af HD/AA/OCD700 kr                        
Genindsendelse til graduering pga af dårlig billed kvalitet450 kr
Indskrivning af alle sundhedsoplysninger i stambogs databasenGratis
  

Mentaltest:

Mentaltest ved DRU godkendt mentaltestdommer 500 kr                
Indskrivning af resultat i stambogs databasenGratis

Annoncer:

Hvalpeannoncer på DRU’s hjemmeside m/2 billeder i 8 uger. 150 kr  
Hvalpeannoncer Kenneler (prøve 2019)                    Gratis
Avlsannoncer på DRU´s hjemmeside og Racehunden m/2 billeder i 1 år 350 kr
Reklame stande på en udstilling 1 dag/2 dage300kr/500kr eller BIS gevinster til tilsvarende beløb
Annonce i DRU-NYT, på DRU´s hjemmeside og i Katalog til udstilling gældende 1 år 3000 kr + moms

Kontakt evt DRU for individuel aftale.

Gældende for alle bestillinger:

Der skal altid betales forud. Ekspedition sker, når betaling er registreret modtaget.

Husk tydelig angivelse af indbetaler og ydelse i meddelelsesfeltet.

Al betaling skal foregå ved bankoverførsel.

DRU Reg. nr. 6060 kontonr. 4576078

Eller Mobilepay 87603

Udstillinger:

Til alle udstillinger skal tilmelding ske via formular på hjemmesiden.

Ved alle udstillinger skal betaling ske til den anførte afdeling eller klubs konto.

Priser udstilling:Medlem af DRUIkke medlem af DRU
National200 kr. pr hund250 kr. pr hund
International200 kr. pr hund250 kr. pr. hund
Avls/Opdræts og kobbel klasse.150 kr. pr. gruppe150 kr. pr. gruppe
Barn og hund/Junior og hund50 kr. pr. barn/junior50 kr. pr. barn/junior
Eftertilmeldinger uanset klasse+ 100 kr.+ 100 kr.
Avlsgodkendelse, pr. hund(bedømmes godkendt/ikke godkendt)Kan kun stilles 1 gang til avlsgodkendelse350 kr.400 kr.
Registrering af Champion titler i databasen      50 kr50
Eftersendelse af stambøger samt diverse papirer100 kr100 kr
Bemærk for Udstillinger:Al tilmelding og betaling skal ske via den formular, der ligger som link på udstillingen i udstillingskalenderen på hjemmesiden.Her fremgår det kontonr/ mobilepay, der skal indbetales til for de enkelte udstillinger.Ved gentagne rykkere for manglende rettidig betaling, vil der såfremt der ikke er indgået en individuel aftale, blive pålagt en bøde.Du modtager bekræftelse på registrering, når betaling er modtaget.