Generalforsamling 2016

Referat af DRU´s ordinær generalforsamling d. 24 september 2016.

1. valg af dirigent

valget er faldet på kim Steen, generalforsamlingen er korrekt varslet

2. referent og stemmetællere

referent, John Petersen og Ulla Sørensen

stemmetællere, Allan Jimmy Lauersen og Hanne Lundtofte

3. bestyrelsens beretning

Helle oplæser beretningen, taget til efterretning.

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen lørdag d. 24. september 2016

Bestyrelsen byder velkommen til vores ordinære generalforsamling. Endelig en generalforsamling hvor vi kan sige, at vi har kunne passe vores bestyrelsesposter helt op til generalforsamlingen, uden den store dramatik.

Økonomi:

Det er ingen hemmelighed at DRU har været igennem en meget svær tid økonomisk, alt for tunge poster har i lang tid fyldt alt for meget. Tidligere bestyrelsesmedlemmer har kostet klubben dyrt, og vi har i bestyrelsen, brugt mange timer og kræfter, på at få rettet op på det. Derfor er det virkelig dejligt, når en ny revisor siger, at hun syntes bestyrelsen har gjort, et kæmpe arbejde det seneste år. Og hvis vi fortsætter af den vej, så er fremtiden lys for klubben. Det har vi haft hårdt brug for at høre.

Et vigtigt omdrejningspunkt i driften er kassererposten.

En post, der indebærer et stort ansvar, for løbende overblik og bestyrelses-orientering om økonomien. Vores kasserer Jytte Dyrgaard, har af helbredsmæssige årsager, valgt at træde ud af bestyrelsen, og vi får i dag valgt en ny kasserer. Vi håber og tror på, at Dorte Feddersen kan løfte opgaven efter Jytte. Jytte har i hvert fald gjort arbejdet nemmere at overtage, end da hun selv overtog det for 2 år siden. Det var mildt sagt noget rod tidligere kasserer havde efterladt, og havde vi ikke rettet op omgående, da jeg tiltrådte som konstitueret formand i februar 2015, havde der ikke været et DRU i dag. Vi kan igen i år sige, vi er ikke i mål, men vi er et endnu længere stykke af vejen.

En af de ting vi har strammet gevaldigt op på, er håndteringen af pengene, samt overblikket over regninger og beløb der skulle betales. Bilagene skal nu underskrives af modtager og kasserer eller formand. Samt ledsages af en begrundelse for udbetaling, i form af en arbejdsplan, mødeindkaldelse eller andet. Derudover lavede vi sidste år ændringer i vedtægterne, så det nu sikres, at både formand og kasserer godkender udbetalinger. Og hele bestyrelsen godkender, når det er ekstraordinært store beløb. Dette fungerer rigtig godt, og hele bestyrelsen har nu stort indblik i den daglige økonomi.

Bestyrelsen:

Der har været en tendens til at folk har forladt bestyrelsen i utide, har man ikke kunnet gennemtrumfe sine egne mening i beslutninger, så har man bare meldt sig ud af bestyrelsen. Dette er ikke i orden, når man stiller op til en bestyrelse som DRU, så er man tillidsvalgt af medlemmerne. Derfor må man, som hovedregel blive i sin post, i den valgte periode. Jeg vil gerne understrege, at jeg syntes det er en særdeles barnlig opførsel, at træde ud af en tillidsvalgt post i utide, fordi man ikke kan få gennemtrumfet sin holdning i en demokratisk bestyrelse. Jeg håber og tror på at de medlemmer vi får valgt ind i dag, har en voksen tilgang til det de nu bliver valgt til, så vi slipper for flere kontroverser af den art.

Medlemstal:

Medlemstallet er nogenlunde stabilt, vi har pt. ca. 550 a og b medlemmer og ca. 150 k medlemmer og støttemedlemmer. Så samlet set har vi ca. 700 medlemmer. Kan vi blot opretholde denne medlemsstatus skal vi være tilfredse. Vi ser lige nu en tilgang af medlemmer og kenneler fra andre klubber, det er vi selvfølgelig meget stolte af. Men omvendt ved vi også godt, at når kontingenterne skal betales i november, så er der mange der ikke får det gjort!

Kenneler:

Vi ser en lille fremgang i kenneler, dette er vi også rigtig glade for. Det skulle også gerne være attraktivt at have kennelmærke, især er prisen for stambogsføring betydelig billigere.

Hundeholder uddannelsen:

Jeg har netop fået svar tilbage fra fødevare styrelsen og vi er godkendt til at afholde endnu et kursus. Jeg håber vi kan få det sat i gang så vi kan starte til foråret. Kurset bliver nok tilrettelagt sådan, at noget af undervisningen bliver på Sjælland og noget i Jylland. Men det kommer der meget mere om, i nærmeste fremtid.

IT/Database

Endelig kan jeg sige at databasen er i gang, hundene er lagt ind, medlemsregistreringen kører over databasen og vi er startet, med at stambogføre i vores nye system.

Der er både negative og positive tilbagemeldinger om vores nye stambøger, heldigvis flest positive. Alt nyt er svært men jeg mener man skal tage ”ja” hatten på i stedet for at se det negative i alting. Jeg er helt sikker på, at DRU nu er fremtidssikret langt ud i fremtiden, med denne måde at registrerer på. Tingene er lige nu nemme at udvikle videre på og vi arbejder fortsat, på at udvikle og forbedre. Selve stambogsføringen er blevet langt lettere og stambøgerne skal ikke indsendes hver gang der skal reg. ændringer på hunden og de er, når de skal sendes langt billigere at sende end de gamle.

Jeg overtager selv stambogsføringen et stykke tid, for det første for at få et overblik over hvad det egentlig indebærer og for det andet, for at få lidt positiv fremgang på kontoen det næste stykke tid. Man kan som noget nyt, nu sende alle sine papirer til stambogsføring via mail, hvilket også letter selve arbejdet betydeligt. Både for opdrætter og stambogsfører. Inden længe vil opdrætterne, selv kunne taste k medlemmer i systemet, og anmode om stambøger via databasen. Alt dette er fremtid, men vi glæder os til det er helt færdigt.

Betalings delen på hjemmesiden kører super optimalt og inden længe vil man også kunne bruge mobil pay igen.

Negativitet

Ja altså det skal jo ud, men hvis de få medlemmer der konstant brokker sig, vidste hvor udmattende det er at høre på, så ville de nok lade være! Et negativt medlem, kan faktisk efterhånden ødelægge en hel dags arbejde, man mister fuldstændigt modet og lysten til at arbejde med DRU fordi nogle enkelte medlemmer, brokker sig over, gebyrer til reg. af championater, ekspeditions gebyr på stambøger, osv. Men hvis man lige tænker over, at der faktisk sidder folk, som skal have løn for at udføre opgaverne, så må man da kunne forstå, at klubben ikke kan gøre det gratis! Post nord´s store portoudgifter hjælper ikke på det og faktisk koster både trykning, kuverter og timeløn langt mere end hvad vi tager i ekspeditions gebyr.

Brok over designet på de nye stambøger, de er uoplyste, mangelfulde ja jeg kan næsten ikke nævne alt det jeg har hørt om dem. Men heldigvis kun fra meget få medlemmer, de fleste har taget ”ja” hatten på til dem TUSIND TAK. I gør det værd at kæmpe videre og med tiden skal vi også nok få de negative vendt det er jeg helt sikker på.

Brok på facebook over at Racehunden ikke længere kommer i trykt udgave hører vi tit, men jeg kan forsikre jer om, at hvis den fortsat kom på den måde, så ville vi i dag sidde og skulle nedlægge foreningen. Det havde ganske enkelt drænet klubbens økonomi for længst! Og til de som stadig brokker sig over det kan jeg sige, i er SÅ heldige, for inden længe kan man lave et abonnement på Racehunden så betaler man et blad abonnement, som svarer til hvad det koster at trykke, sende og pakke bladet. Så må alle være glade.

Klubber

Vores special klub ”den gamle Broholmer” kører rigtig godt, til deres generalforsamling som jeg deltog i sammen med Ulla først på året kunne de meddele at vi have ca. 100 Broholmere registreret i DRU. De startede med ca. 40 for to år siden så det er en rigtig flot fremgang.

Udstillinger

Vi har set færre hunde på udstillingerne i DRU i det sidste år, vi i bestyrelsen er sikre på at det skyldes at vi har haft flere udstillinger end nogensinde. Jeg er næsten færdig med udstillingskalenderen for 2017 og jeg kan afsløre, at der bliver lidt færre udstillinger til næste år men der bliver flere dobbelte udstillinger, altså over hele weekender. Det er væsentlig billigere at afholde end enkelt udstillinger. Og arbejdet med at forberede, afholde og opgøre en udstilling er sådan set det samme om det er en enkelt eller en dobbelt udstilling.

Samarbejde

EKN samarbejdet kører rigtig fint, både Beate og jeg sidder i bestyrelsen i EKN. Vi fik ny præsident til generalforsamlingen i maj, så det nu er Heinz Unterholtzer fra Østrig der er præsident. Vi håber han kan komme og dømme hos os i Maj næste år. Derudover har vi igen åbnet op for at vi anerkender et certifikat til hver championat fra ddh og dhl. Dog skal certifikatkortene være udfyldt med stambogsnumre så der ikke kan opstå tvivl om hvilken hund kortet tilhører.

Samlet set går DRU en lys fremtid i møde, en ny bestyrelse skal konstituere sig efter generalforsamlingen idag og jeg glæder mig til at samarbejde med dem alle. Nye kræfter, nye tanker og ideer jeg er sikker på vi når i mål.

En stor tak skal endnu engang lyde til vores mangeårige stambogsfører Anni Tage, som lige nu holder ferie, men som pr. 1 oktober går på efterløn. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig, du har løftet din opgave til fulde og det håber jeg, du ved at vi er dig dybt taknemmelige for.

Også en stor tak til Jytte vores kasserer som nu takker af, du og jeg har haft et særdeles godt samarbejde og jeg har altid stolet 100 % på at du havde helt styr på tingene. Gang på gang har du bevist at det har du, der er aldrig noget der mangler i forhold til regnskab og økonomi: Du har kløet på med at kontakte medlemmer som har indbetalt forkert, eller manglede oplysninger. Og du har været den daglige kontakt med Anni. Det skal du også have stor tak for.

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

4. fremlæggelse af regnskab

Jytte Dyregaard fremlægger Regnskabet, regnskabet blev godkendt.

5. indkommende forslag.

Indkommende forslag fra bestyrelsen.

  • Forslag til ændring af vedtægter. § 4 stk. 8 Al personlig henvendelse til den af DRU brugte advokat, revisor, dyrelæge eller anden samarbejdspartner er for egen regning. Forslaget er vedtaget.

6. Godkendelse af kommissorier for faste udvalg.

Godkendt

7. Fastsættelse af kontingent.

Godkendt

8. Fastsættelse af takster.

godkendt

9. Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelsen.

Dorthe feddersen er valgt til kassser uden modkandidater,

Ove jørgensen er valgt til bestyrelsen med 46 stemmer

John Petersen er valgt med 37 stemmer

Tina Christensen er valgt med 10 stemmer og indgår som suppleant

10. valg af en ekstern revisor, der er registreret eller statsautoriseret.

Revisor er genvalgt

11. eventuelt.  Forslag om ønske om at kunne printe racehunden, dette arbejdes der på.

Postkassen på udstillingerne, ris og ros god ide, ønske om mere reklame.

Udstillinger det er positiv at komme, og der gøres et stort stykke arbejde.

Der ønskes et udvalg til hjælp til udstillingerne.