Uncategorized

Dagsorden til DRU`S Generalforsamling 2020

preben

Dagsorden til Generalforsamling den 19. September kl. 12.30, Vestegade 4, 5492 Vissenbjerg.
1.Valg af dirigent.
2.Valg af referent og stemmetællere.
3.Bestyrelsens beretning.
4.Fremlæggelse af regnskab.
5.Indkomne forslag.

  1. Indkomne forslag til vedtægts ændringer fra medlem Maibritt Tukjær, se note.
  2. Godkendelse af kommissorier for faste udvalg.
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Fastsættelse af takster
  5. Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelse.
  6. Valg af en ekstern revisor, der er registreret eller statsautoriseret
  7. Eventuelt.
  8. Jens Glavind fra Dansk Kennel Klub kommer og fortæller omkring et fremtidig samarbejde mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Dansk Racehunde Union (DRU).

Om DRU

Dansk Racehunde Union
er stiftet den 4. maj 1937, og er landets næststørste og næstældste hundeorganisation til fremme af sunde og racerene hunde. DRU arbejder for at højne standarden for vore racehunde, de enkelte racers specielle temperament samt kendskabet til hundens pleje.