Om DRU

Dansk Racehunde Union
er stiftet den 4. maj 1937, og er landets næststørste og næstældste hundeorganisation til fremme af sunde og racerene hunde. DRU arbejder for at højne standarden for vore racehunde, de enkelte racers specielle temperament samt kendskabet til hundens pleje.

Udstillinger
DRU og dens afdelinger arrangere udstillinger over hele landet. Ved alle udstillinger er det DRU’s udstillingsregler der er gældende.

Der annonceres en fælles udstillingskalender for hele året. Tilmelding sker via hjemmesiden under den enkelte udstilling. Obs kommende udstillinger åbnes ca 1 mdr. før. I kalenderen ses hvilken afdeling der forestår udstillingen og modtager tilmeldinger og betaling.

Stambøger
DRU`s stambøger er anerkendt over det meste af Europa, hvilket gør at du kan udstille i stort set alle lande.

Afdelinger og specialklubber
DRU har en Jyllandsafdeling samt arbejder for etablering af specialklubber

Medlemsinformation
DRU udgiver tidsskriftet DRU-nyt (tidl. Racehunden), som udsendes pr mail til alle medlemmer. Der bliver desuden løbende udsendt informationer, enten pr mail, eller mere generel info på denne side under NYT, eller på facebook siden Dansk Racehunde Union.

Alle medlemmer er velkomne til at indsende billeder, artikler eller forslag til emner, der handler om hunde, opdræt eller udstillinger. Deadline til bladet er ca 1. i ulige måned og bladet udsendes primo lige måned.

Bestyrelsen
DRU har en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har nedsat en række udvalg indenfor de områder, der ligger indenfor DRU’s vedtægter og formål. Udvalgene varetager de daglige opgaver i overensstemmelse med retningslinjerne og bestyrelsens beslutninger.

Stambøger og sundhedsattester

Procedure for bestilling af stambøger, HD m.m. se under Sundhed/ attester. ALT vedr stambøger og sundhedsattester sendes scannet til  [email protected]

Alle ydelser til DRU skal forudbetales til DRU´s konto reg. nr. 6060 konto nr. 4576078 inden ekspeditionen går igang. Priser ol. findes på hjemmesiden under om dru -> prisliste.

Telefontid

Bestyrelsen har en telefontid, denne bedes overholdes. Udenfor tlf tid bedes henvendelse ske pr mail.

Se kontaktinfo under bestyrelsen.