Uncategorized

Generalforsamling 2018, dagsorden

preben

Bestyrelsen varsler ordinær generalforsamling

Lørdag d. 22 september 2018 kl 14.00

Sorøhallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø

Dagsorden jvf vedtægterne.

Valg af dirigent.
Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
Valg af referent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Ved udløb af fristen for at fremsende forslag er der modtaget følgende forslag:

Et medlem foreslår: Kunne der oprettes flere klasser for kastrathunde, så det er muligt at fortsætte som udstiller med sin hund.
Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af vedtægterne. Se fulde tekst i Racehunden 4/2018. Udkommer ca 13/8
7. Godkendelse af kommissorier for faste udvalg.

   8. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsætter nuværende takster.
9. Bestyrelsen fremlægger takstblad til godkendelse.

 10.  Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelse.

 11.  Valg af en ekstern revisor, der er registreret eller statsautoriseret.

 12. Eventuelt.

Alle gyldige medlemmer er velkomne til generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af forplejning må du gerne meddele om du kommer til

[email protected]

Om DRU

Dansk Racehunde Union
er stiftet den 4. maj 1937, og er landets næststørste og næstældste hundeorganisation til fremme af sunde og racerene hunde. DRU arbejder for at højne standarden for vore racehunde, de enkelte racers specielle temperament samt kendskabet til hundens pleje.