Uncategorized

Afbrydelse af samarbejde med DHL

preben

Afbrydelse af samarbejde med DHL.

d. 20 oktober 2016.

DDH og DRU har i samråd besluttet, at vi dags dato afbryder samarbejdet med DHL, grundet tvivlsomt nyvalg til bestyrelsen. I vores optik har DHL ikke overholdt deres egne vedtægter, idet en afgået udmeldt formand, er blevet valgt ind igen, uden at have opnået ny anciennitet. Jf. DHL´s vedtægter § 4 Stk. 2, hvor det fremgår, at man skal have været medlem, de seneste 12 måneder for at opstille til bestyrelse. Samt at opstillede kandidater, skal være fremsendt DHL senest 1 juli og offentliggjort i DHL nyt i august.

Konsekvensen af dette er at DDH og DRU fælles har besluttet, at vi Pr. 1 november 2016 ikke længere godkender certifikater taget i DHL, dog fortsætter vi med at godkende stambøger fra DHL. Avlsgodkendelser i DHL er pr. dags dato ikke godkendt i DDH og DRU.

Vi beklager de gener, det må have for vores medlemmer, men vi finder det nødvendigt at handle på ovenstående, grundet manglende seriøsitet og dårlig etik og moral fra DHL´s side.

På bestyrelserne i DDH og DRU´s vegne

Linda Hollænder og Helle Øllgaard

Om DRU

Dansk Racehunde Union
er stiftet den 4. maj 1937, og er landets næststørste og næstældste hundeorganisation til fremme af sunde og racerene hunde. DRU arbejder for at højne standarden for vore racehunde, de enkelte racers specielle temperament samt kendskabet til hundens pleje.