Cavalier King Charles Spaniel

Gruppe:
Gruppe 9: Selskabshunde
FCI Standard:
PDF icon 4952dEN96xkP.pdf
Billeder:

Avlsrestriktioner:
Med virkning fra 1. juli 2012 kan kun stambogsføres, når alle restriktioner er overholdt, og der foreligger attest på undersøgelsesresultaterne. Attesterne skal følge stambogen.

Hvalpe født efter 1 januar 2013: Der må ikke sælges hvalpe med ukendt DNA status. Anevendes en bærer i avl, skal opdrætter sikre at der foreligger DNA-test på hele hvalpekuldet.

Har begge forældre status fri på EFS og CCS, er hvalpen fri.

Forældrehundes status påføres alle stambøger.

Bestilling og udførsel af DNA-test skal udføres og attesteres af anerkendt registreret dyrlæge.

Avlsrestriktioner:
Alder
For alle hunde gælder:
Tæver under 45 cm, må tidligst parres, når tæven er fyldt 18 mdr.
Tæver over 45 cm, må tidligst parres, når tæven er fyldt 21 mdr.
Hanhunde under 45 cm må tidligst parre, når hannen er fyldt 15 mdr. (OBS for Cavalier, se særlige avlsrestriktioner.)
Hanhunde over 45 cm må tidligst parre, når hanhunden er fyldt 18 mdr.

Curly Coat Syndrom (CCS)
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA-test for Curly Coat Syndrom. Curly Coat Syndrom er genbåret og kan være i et eller begge gener. Påvises Curly Coat Syndrom (begge gener) hos en CKCS, udelukkes denne fra videre avl.

Anlægsbærere (bærer 1 gen) for Curly Coat Syndrom må udelukkende parres med en hund, der er påvist ikke at bære genet.

Er begge forældredyr kendt Curly Coat Syndromfri, jfr. DNA-testen, bortfalder testkravet for afkommet, som herefter i stambogen påtegnes: Registreret CCS-Fri fra forældrene.

DNA-test for Curly Coat Syndrom gælder for livstid.

Episodic Falling Syndrom (EFS)
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA-test for Episodic Falling Syndrom. Påvises Episodic Falling Syndrom hos en CKCS, udelukkes denne fra videre avl.

Anlægsbærere for Episodic Falling Syndrom må udelukkende parres med en hund, der er fri for Episodic Falling Syndrom ved en DNA-test.

Hvis begge forældredyr er kendt Episodic Falling Syndromfri ved en DNA-test, bortfalder testkravet for afkommet, som herefter i stambogen påtegnes: Registreret EFS-Fri fra forældrene.

Hjerteskanning mislyd/prolaps
Hjerteundersøgelses krav:
For at der kan udstedes stambog på hvalpe, skal begge forældrehunde være Endocardiose-undersøgt (hjerteundersøgt) med attest fra KU-Sund Undersøgelse skal være foretaget inden første parring, dog tidligst når hunden er 18 mdr. gammel og en godkendelsesattest skal være modtaget fra KU-Sund

Denne attest gælder indtil hunden er 4 år og 1 måned gammel. Skal hunden bruges i avl efter hundens fyldte 4 år, skal den undersøges igen inden parring og en godkendelsesattest skal være modtaget fra KU-Sund inden parring. Det endelige resultat herfra er for tæver gyldigt for resten af hundens levetid.

For hanner er denne attest gyldig indtil hunden er 6 år og 1 måned gammel. Skal hannen bruges i avl efter hans fyldte 6 år, skal han undersøges igen inden parring og en godkendelsesattest skal være modtaget fra KU-Sund inden parring. Det endelige resultat herfra er for hanner gyldigt i resten af hundens levetid.

Fra D. 1/4-2020 skal tæver ligeledes hjertescannes som 6 årige, og have en gyldig godkendelsesattest fra KU-Sund hvis de skal indgå i avl.

Tæver der er født efter D. 1/4-2016 skal hjertescannes igen som 6 år og 1 måned og have en gyldig godkendelsesattest fra KU-Sund hvis de skal indgå i avl.

Patella Luxaration

Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre har en officiel Patella Luxation (PL) bedømmelse registreret i DRU inden parring med følgende krav til status:

PL 0/0, 0/1 og 1/0 Må bruges i avl
PL 0/1 og 1/0 Må parres med en PL 0/0
PL 1/1 Må parres med en PL 0/0
PL2 og PL3 Må ikke benyttes i avl
Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages én gang.