Amerikansk Foxhund

Gruppe:
Gruppe 6: Drivende Jagthunde og Schweisshunde