Node title

Om DRU

Generalforsamling 2017

Dagsorden godkendt af Diregent Kim Steen:

Dru`s Generalforsamling 30/9 2017

 

1). Valg af dirigent.

Kim Steen er foreslået. Kim Steen blev valgt.

 

2). Referent

Forslag er John B Petersen og Dorte Guldbech Pedersen som referent, De blev valgt.  Stemmetællere er Annelise Hjorth og Susanne Madsen.

 

3). Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen lørdag d. 30 september 2017

 

Bestyrelsen byder velkommen til vores ordinære generalforsamling. Det har været et hårdt år på mange områder, men vi er kommet nogenlunde godt igennem og vi har heldigvis stadig kampånden til at fortsætte.

 

Økonomi:

Det er ingen hemmelighed at DRU har været og fortsat er igennem en meget svær tid økonomisk, de tunge poster fra tidligere år er reduceret, men det tager lang tid at vende den negative spiral til noget positivt. Vi har og vi vil fortsat i bestyrelsen, bruge mange timer og kræfter, på at få rettet op på økonomien. Derfor skal vi i dag også tage stilling til en del prisstigninger. Vi har ikke haft betydelige stigninger i flere år, så vi trænger til, at det hele får et hug opad.

 

Et vigtigt omdrejningspunkt i bestyrelsen og i driften er kassererposten.

Sidste år sagde jeg at jeg håbede vi fik valgt en kasserer ind som kunne løfte opgaven. Det samme vil jeg sige i år, men Helle med din uddannelse og erfaring er jeg sikker på at vi får et stærkt samarbejde og at DU kan løfte opgaven.

Kasserer posten er en post der indebærer et stort ansvar. Der skal løbende holdes overblik og der skal være en god bestyrelses-orientering om økonomien. Desværre rakte evnerne ikke til forventningerne. Så revisor har til det regnskab i skal se om lidt, måttet lavet rigtig mange rettelser. Det er desværre en omkostning vi godt kunne være foruden, men kassereren trådte ud i utide, og ingen uden regnskabs teknisk uddannelse kunne rede trådene ud. Momsen var der katastrofalt store fejl i, så vi får igen i år en efterregulering på momsen, ud over en stor revisor regning.

Ulla har fungeret som konstitueret kasserer siden januar og med Jyttes hjælp har vi klaret os igennem.

Desværre fik vi også lige en freelance bogholder ind over, som heller ikke havde evnerne, til at få overblikket over DRU regnskab, løn, skat, moms osv. så hende måtte vi opsige samarbejdet med.

 

Bestyrelsen:

Vi har igen siddet i undertal i bestyrelsen, de arbejdstunge poster har lagt meget på få bestyrelsesmedlemmer, nogle af os har været igennem nogen personlige kriser i det forgangne år så vi trænger meget til at få nogle mennesker i bestyrelsen som kan og vil ligge nogle timer i at aflaste os. Helt uden at lyve kan jeg sige, at jeg selv har været ved at give op mange gange det sidste år. Det har til tider været hårdt.

 

 

Medlemstal:

Medlemstallet er nogenlunde stabilt, vi har pt. ca. 580 a og b medlemmer. Vi valgte i foråret at fjerne K medlemskabet. Vi havde i længere tid overvejet alternativer, og der var alt for få K medlemmer der reelt fornyede deres medlemskab efter endt prøvemedlemsskab. Det sammenholdt med at K medlemsskabet gav rigtig meget arbejde, med at registrerer både i databasen og i economic for så at bruge tid på at slette folk igen. Gjorde at vi valgte at fjerne det, i stedet får man, når man melder sig ind som A medlem en gratis udstilling, det har vi endnu kun fået positive tilbagemeldinger omkring.

Vi ser igen i år en tilgang af medlemmer og kenneler fra andre klubber, det er vi selvfølgelig meget stolte af.

 

Kenneler:

Vi ser en lille fremgang i kenneler, dette er vi også rigtig glade for. Det skulle også gerne være attraktivt at have kennelmærke, især er prisen for stambogsføring betydelig billigere.

 

Hundeholder uddannelsen:

Vi afholdt en Hundeholder uddannelse i samarbejde med DDH i foråret. Om der kommer flere er endnu uvist, men hvis der er interesse gør vi det gerne. Dog skal der være op mod 25 deltagere før det kan gennemføres, det er meget omkostnings fyldt at afholde sådan en uddannelse.

 

IT/Database og Post Nord.

Databasen kører helt som den skal, der er fortsat små rettelser men hen ad vejen bliver det helt perfekt. Det er et nemt program at arbejde i, og stambogsføringen er blevet betydeligt lettere. Post Nord…… hmm jeg ved ikke helt hvad jeg skal sige om det! Jeg er opdraget til at lade være med at sige noget hvis ikke jeg har noget postivt at sige så jeg burde holde mund! Men jeg siger så i stedet! Vi sender helst ikke mere med post nord! Alt stambogsføring sendes med GLS, det er lidt dyrere men tingene kommer frem.  

 

Jeg overtog selv stambogsføringen efter Anni, der er i perioder rigtig meget arbejde og det er meget svært at planlægge arbejdsgangen i det job. Mine to døtre hjælper mig derfor og det er en rigtig god hjælp. Man kan jo nu sende alle sine papirer til stambogsføring via mail, det gør at alting går meget hurtigere, de få der stadig sender med post oplever at det tager op til 14 dage 3 uger inden jeg modtager papirerne, også selv om de er sendt som Quick post med post nord.  

 

Betalings delen på hjemmesiden kører super optimalt og inden længe vil man også kunne bruge mobil pay igen. Vi har valgt at lave en My Shop ordning med mobil pay ligesom vi har i jyllandsafdelingen.

 

Klubånd og hvordan klubben hjælper medlemmer

Som alle ved havnede en af vores opdrættere i udsendelsen KONTANT. Om det var det rigtige billede der blev tegnet, har vi alle vores egne meninger om. Men man må når man er medlem af en klub/forening stole at bestyrelsen tager hånd om sådanne sager. Omvendt må man også regne med at evt. sanktioner mod medlemmer, kenneler ol. I sådanne sager, IKKE offentlig gøres for de resterende medlemmer. Har man ikke tiltro til at bestyrelsen handler på sådanne noget, bør man melde sig ud, eller endnu bedre stille op til bestyrelsen og gøre tingene anderledes! Vi så en hel masse som havde behov for at ytre sig og jagte ”likes” på bla. Facebook, men slet ikke den samme interesse da der var opstilling til bestyrelsen.

 

Når så klubben alligevel vælger at udtale sig om, at vi ikke vil udtale os, så må man også som voksent fornuftigt individ kunne regne ud, at det ikke er det enkelte bestyrelsesmedlems egen mening, men en samlet bestyrelse.

 

Klubber

Vores special klub ”den gamle Broholmer” kører rigtig fint, de har nu hvert år fast deres egen eksteriør udstilling og jeg syntes personligt at vores broholmere er både rigtig flotte, super sunde og meget rolige.

 

Udstillinger

Udstillingskalenderen for 2018 er netop offentlig gjort, vi forsøger på opfordring fra medlemmerne at afholde en udstilling i Nord Jylland. Denne udstilling bliver Sankt Hans aften og der vil være mulighed for at have campingvogne med og holde fælles Sankt Hans om aftenen. Udstillingen bliver holdt på privat grund, og vi er dybt taknemlige over at vi har medlemmer som tilbyder sig på den måde. Vi glæder os til at besøge jer i det Nordjyske.

 

Samarbejde

EKN samarbejdet kører rigtig fint, både Beate og jeg sidder i bestyrelsen i EKN. Beate fortsætter i EKN selvom hun nu træder ud af hovedbestyrelsen, hun fortsætter også i jyllandsafdelingen. Og vi vil fortsat se hende og hendes familie på udstillingerne så let slipper de ikke.

 

Mit håb er at DRU går en lys fremtid i møde, en ny bestyrelse skal konstituere sig efter generalforsamlingen idag og jeg glæder mig til at samarbejde med jer alle. Nye kræfter, nye tanker og ideer jeg er sikker på vi når i mål.

 

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

Er enstemmigt taget til efterretning. Uden spørgsmål eller kommentarer

 

4). Regnskab.

Regnskabet bliver forelagt af Jytte. Jytte fremlagde regnskabet på vegne af revisor, jytte har hjulpet med at færdiggøre regnskabet da tidligere kasserer og bogholder ikke har gjort deres job.

Spørgsmål til regnskab.

Hvad er de 300.000 kr til (lønnet) personale. Helle svarer at det er Anni´s lønnede fuldtids stilling. Anni stoppede i september 2016. Der er stadig en lønnet stilling som stambogsfører med men den er ikke fuldtids.

Transport udgifter, Helle forklarer at de ligger på andre poster, derfor ser det større ud end det er

Hal udgifter, Helle/Jytte ligger ligeledes andre steder da, hal udgifterne i 2016 er retvisende.

 

5). Indkomne forslag.

Christel Sejer Clausen:

  1. jeg vil gerne at vi ikke avler mere end 2 gange i streg på en tæve. sker dette, kommer der ikke stambog på hvalpe. 
  2. Hanner med tavle i DRU ikke bruges til tavleløs avl og sker dette får du en løftet pegefinger,sker dette igen er det slut med at bruge ham i  DRU .
  3. Matador avl, hvis vi måske kunne snakke om hvor mange gange hanner højst må bruges. jeg synes det er et emne som skal op.

 

(Bestyrelsens kommentar, fint at få det diskuteret og få en holdning frem, dog hører forslagene ikke til på generalforsamling, men skal fremsendes til bestyrelsen som tager stilling på bestyrelsesmøde)

Forslaget trækkes.

Forslagene blev diskuteret frem og tilbage, bestyrelsen tager forslagene op på bestyrelsesmøde, der opfordres til at lave etiske avls anbefalinger.

 

Forslag fra bestyrelsen

Ændring af §6 stk 2

Stk. 2 Alle A og B medlemmer kan efter 6 mdr medlemskab opstille til valg som bestyrelsesmedlem i DRU.

Alle A-B medlemmer kan efter 2 års medlemskab opstille til valg til kasserer eller formand i DRU.

Kandidater der ønsker at opstille, fremsender senest 1 juli en motiveret opstilling til bestyrelsen.

En kandidat kan udelukkende opstille til en post i DRU.

34 for 0 imod

 

Ændring af §1

Dansk Racehunde union, DRU

Foreningen er stiftet i 1937.

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Enstemmigt vedtaget

 

6). Godkendelse af kommissorier for faste udvalg. Ingen ændringer.

Godkendt.

 

7). Fastsættelse Af kontingent/samt takster

Forslag til kontingent stigning fra bestyrelsen, fremlægges på generalforsamlingen. Takstbladet bilagt. Klik her for at download.

4 imod resten for.

 

8). Offentliggørelse af resultatet af urafstemningen til bestyrelsen.

Helle Øllgaard genvalgt formand

Helle Hansen valgt Kasserer.

Ulla Sørensen 52 stemmer valgt til bestyrelsen

Marianne Jæger 45 stemmer valgt til bestyrelsen

Kurt Fridrichsen 37 stemmer valgt til bestyrelsen

Tenna 27 stemmer valgt til suppleant

Jytte   27 stemmer valgt til suppleant

9). Valg af en ekstern revisor.

Nuværende er genvalgt

 

10). Eventuelt.

Problematikken ang. store kontra små hunde. forskellige forslag blev diskuteret.

De store hunde vil have et bord til dem selv, hvilket vi er åbne over for. Der opfordres STÆRKT til at de melder sig til udstillingsudvalget. Skal der holdes et bord skal der være en representant kl. 7.00

Hvis der kan, bliver ringene større til de store hunde.                                                                                        

Campingudvalget kom også med et indlæg ang. betalingerne. Der opfordres til at overholde camping rådets regler.                                                                                                                                 

Valdemarslot bliver en dobbelt udstilling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17