Node title

Om DRU

Udstillingsregler og vejledning i udstillings klasser

 


DRU arrangerer udstillinger, som er åbne for: 

Medlemmer af Dansk Racehunde Union (DRU), som deltager til medlemspris.

Ikke medlemmer, som kan deltage mod forhøjet udstillingsgebyr.

Tilmelding og betaling til udstillinger sker på DRU’s hjemmeside, -eftertilmelding til forhøjet gebyr tilmeldes også via hjemmesiden og betales ved tilmeldingen.

Når hunden er tilmeldt på hjemmesiden, forpligter man sig til at betale udstillingsgebyret.

Kun ved en dyrlæge erklæring om smitsom sygdom i hundeholdet kan udstillingsgebyret refunderes i form af et tilgodebevis.

Personer, der er udelukket af DRU, kan ikke udstille eller deltage ved at fremføre andre udstilleres hunde.
 

For hundene gælder:
Stambogsforhold, sundhed og sikkerhed:

Alle hunde med en anerkendt stambog kan deltage på en DRU udstilling.

Alle hunde skal være omfattet af lovpligtig ansvarsforsikring (Gælder også for hunde der medtages udenfor udstilling).

Alle hunde, der deltager på en DRU udstilling, skal have en gyldig vaccinationsattest. Gyldig vaccinations attest er, når hunden er vaccineret i overensstemmelse med Den danske dyrlægeforenings anbefaling, dvs hvalpe vaccination sidste gang ved 12 uger, revacc. 1 år efter denne, og herefter revacc. med kernevacciner hvert 3 år.

Desuden anbefales Kennelhoste årligt, dog obs på at næsevaccine ikke må være givet indenfor 3 uger før deltagelse på udstilling. (Gælder også for hunde der medtages udenfor udstilling).

Stambog, forsikrings attest, ejerattest Dansk Hunderegister og vaccinationsattest SKAL medbringes, og fremvises ved forlangende.

Manglende dokumentation kan medføre bortvisning fra den aktuelle udstilling.

Hvem kan ikke deltage:

Hunde kan ikke udstilles med øre/halekupering.

Hunde fra hjem eller kenneler, hvor der indenfor en måned før udstillingen har været smitsom sygdom må ikke deltage. Udstillingsudvalget kan godkende at udstillingsgebyret kan refunderes, i form af et tilgodebevis, såfremt der kan fremlægges en dyrlægeattest for sygdommen.

Finder adgangskontrollen at en hund er misrøgtet, kan udstillingslederen nægte at give hunden adgang til udstillingen. I dette tilfælde tilbagebetales udstillingsgebyret IKKE.

Hunde tilhørende et ekskluderet medlem eller dennes husstand er udelukket.

 

Stambogsforhold, ejerskab og hundens identitet:
Alle hunde skal ifølge Dansk lovgivning være chip mærkede eller tatoverede. Dette vil blive kontrolleret ved stikprøvekontrol.

En hund kan kun tilmeldes til udstilling af sin ejer.

Hunden må gerne handles (fremvises) af en anden end ejeren.

En hund må kun udstilles under det navn den står registreret med i stambogen.

Manglende overensstemmelse mellem ejerforhold, stambogsnavn og tilmelding medfører en advarsel og evt. en annullering af præmieringen.

 

På udstillingerne gælder:

Den enkelte udstilling ledes af en udstillingsleder og beslutninger truffet af udstillingsleder / udstillingsledelse skal følges.

Hundene opdeles efter racer, køn og aldersklasser.  

Der dømmes udelukkende efter FCI standarderne.

Bedømmelser starter på det annoncerede tidspunkt.

Det er hundeejerens ansvar at hunden møder rettidigt til bedømmelse.

Til stede under bedømmelsen, må uden udstillingsledelsens tilladelse kun være dommer og ringsekretær, samt en handler pr. hund.

Handleren skal bære hundens nummer synligt under fremføringen og i øvrigt rette sig efter dommerens anvisninger.

Der må fra d. 1/12-2019 anvendes og gives godbidder i ringen, der må ikke anvendes pivedyr der kan genere de øvrige hunde.

Handleren skal have kontrol over hunden. Juniorer, der gennem deltagelse i junior og hund har vist, de kan handle hunden, kan handle hunde i alle klasser.

Hunde, der udviser aggressiv adfærd, kan bortvises af dommeren (KIB)

Tæver i løbetid skal vises udenfor ringen. Det er ejeren/handlerens ansvar at meddele ved indskrivningen at hunden er i løb og man vil få et ”rødt” nummer udleveret. Overholdes dette ikke vil hunden få et KIB (Kan ikke bedømmes).

Dommer kan foretage vejning og måling af en hund ved tvivl, om den overholder racens standardmål.

I BIS fra Juniorklassen og opefter udgår hunde, der besørger i ringen fra bedømmelsen og kan ikke placeres.
 

Klager

En dommers afgørelse kan ikke appelleres.

Ønsker man at indgive en klage over en bedømmelse eller over andre udstillere skal dette ske skriftligt til bestyrelsen i DRU. En klage behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Det koster 500 kr. at fremsende en klage. Ved medhold tilbagebetales dette beløbet.

 

Særligt for dommere og ringsekretærer:
En dommer må ikke være ejer af nogen af de udstillede hunde han/hun dømmer, ej heller må disse have været i hans/hendes eje indenfor de sidste 6 måneder før udstillingen.

En ringsekretær må ikke være ejer af nogen af de udstillede hunde, som dømmes i den ring han/hun sidder, ej heller må disse have været i hans/hendes eje indenfor de sidste 6 måneder før udstillingen.

Det er tilladt at medbringe FCI-standarder i ringen, og anvende disse til opslag 

 
Desuden gælder:

Det er ikke tilladt at medbringe hvalpe med henblik på salg på udstillingerne, eller annoncere for hvalpe.

På udstillingsområdet skal hvalpe være fyldt 3 mdr. og der skal kunne fremvises gyldige vaccinationsattester.

Medbringes yngre hvalpe på campingområdet, må de alene færdes i den enkelte udstillers vogn/telt og det sker på eget ansvar.

Flexliner må af sikkerhedsmæssige årsager IKKE anvendes på hele udstillingsområdet, dette gælder såvel ude som inde.

Hvis en hund udviser en sådan grad af bidskhed, at det generer andre udstillere og tilskuere, kan udstillingslederen bortvise hunden. Det betalte udstillingsgebyr tilbagebetales IKKE.

Man må ikke tale nedsættende til/om en fungerende dommer eller ringsekretær.

Enhver utilbørlig kritik af en dommer, eller udeblivelse fra bedømmelse kan medføre bortvisning fra DRU´s udstillinger.

Man må ikke tale nedsættende eller urigtigt om andre udstillere eller deres hunde. Utilbørlig kritik eller nedsættende tale om andre udstillere eller deres hunde, kan medføre bortvisning fra DRU´s udstillinger.

Udstillere og hundeførere skal i øvrigt altid følge enhver anvisning der måtte blive givet fra udstillingslederen og dennes hjælpere.

DRU påtager sig intet ansvar vedrørende udstillede hunde eller den skade de måtte forvolde, ansvaret påhviler alene ejeren.

Det forventes at alle udstillere medvirker til god atmosfære og samvær på udstillingerne, samt holder rent efter egne hunde.

 

Avlsgodkendelse under særlige omstændigheder.

DRU kan afholde avlsgodkendelse, hvis det ikke er muligt at afholde en almindelig udstilling. Prisen er det samme som ved en almindelig udstilling.

Der vil ved denne form for avlsgodkendelse være 1 dommer, 1 ringsekretær samt 2 repræsentanter fra DRU`S bestyrelse.

Der kan ved disse bedømmelser kun gives bedømmelsen godkendt eller ikke godkendt. Hunden kan stilles igen på en anden udstilling hvis den ikke opnår godkendt.

Der tages højde for, at hundene kan være klippet, eller på andre måder ikke er i 100 % udstillingsform.

 

For udstillingers afvikling se: Vejledning i udstillingsklasser.

 

Vejledning i udstillingsklasser.

Udstillingsklasser og udstillingens afvikling:
 

Aldersinddeling:
Hunde under 45 cm. (skuldermål):

 

Baby klasse: 3 mdr – 6 mdr.

Hvalpeklasse: 6 mdr + 1 dag. - 9 mdr.

Junior klasse: 9 mdr + 1 dag. - 12 mdr.

Unghunde klasse: 12 mdr + 1 dag. - 18 mdr.

Åben klasse: 18 mdr + 1 dag. -6 år

Senior 6 år-7 år

Veteran ≥ 7 år

 

Hunde over 45 cm:
 

Baby klasse: 3 mdr. - 6 mdr.

Hvalpe klasse: 6 mdr. + 1 dag - 9 mdr.

Junior klasse: 9. mdr. + 1 dag - 15 mdr.

Unghunde klasse 15 mdr. + 1 dag - 21 mdr.

Åben klasse: 21 mdr. + 1 dag - 6 år

Senior 6 år-7 år

Veteran ≥ 7 år

 

Tilmelding sker via formular på www.dru.dk

Hundene skal tilmeldes den rigtige aldersklasse, ved forkert tilmelding i en klasse, vil udstillingsledelsen uden varsel rykke hunden til den rigtige klasse.

Dog kan hunde > 6 år vælge at fortsætte i Åben klasse og dertil hørende champion-klasser.

Hunde over 6 år som er i Senior klassen, kan gøre senior klasserne færdige inden de rykker videre til veteran klasserne.

Kastrat klasse: Fra 1/1-2019 gælder:

Der kan max gives bedømmelsen: 1 Pr.

1 pr. giver ret til at gå om at blive dagens bedste kastrat.

 

Certifikat/ SL
Bedømmelserne sker opdelt i hanner/ tæver for alle racer.

Champion-titler i de enkelte klasser opnås ved:
Hunden er hos 2 forskellige dommere på national eller international udstilling tildelt Certifikat:
 

Baby Champion: 2 baby SL

Hvalpe Champion: 2 hvalpe SL

Junior Champion: 2 junior SL

Unghunde Champion: 3 unghunde SL

Dansk Champion: 4 CAC

Senior Champion: 3 Senior CAC

Veteran Champion: 3 Veteran CAC

 

 

Der kan i disse grupper for hver race uddeles 1 SL/certifikat til henholdsvis den bedste han og bedste tæve.

Der kan gives cert til flere i ” Metal ”-klasserne.

Certifikaterne SKAL være opnået i samme klasse til en Champion-titel, det er dog muligt at nedgradere 1 cert. til at opnå en champion titel en lavere klasse.

Der kan anvendes 1 cert fra DDH/DHL til en champion titel (omregnes til alderssvarende klasse)

Der kan anvendes 1 Certifikat i hver klasse opnået i DRC (Tyskland) til Championater opnået i DRU.

Der kan anvendes 1 Certifikat i hver klasse opnået i klubber der er medlem af Alianz.

 

Hunde med titlen Dansk Champion, kan opstilles i ”metalklasserne”.

Der skal opnås cert. hos mindst 2 forskellige dommere i hver klasse på national eller international udstilling.

Disse championater tages i anført rækkefølge.
 

Bronze Champion: 3 BVC

Sølv Champion: 3 SVC

Guld Champion: 3 GVC

Elite Bronze Champion: 3 EBVC

Elite Sølv Champion: 3 ESVC

Elite Guld Champion: 3 EGVC

Super Bronze Champion: 3 SBVC

Super Sølv Champion: 3 SSVC

Super Guld Champion: 3 GSVC

Super Elite Bronze Champion: 3 SEBVC

Super Elite Sølv Champion: 3 SESVC

Super Elite Guld Champion: 3 SEGVC

Senior Bronze: 3 BVC

Senior Sølv: 3 SVC

Senior Guld: 3 GVC

Veteran Bronze: 3 BVC

Veteran Sølv: 3 SVC

Veteran Guld: 3 GVC

Der kan i disse klasser tildeles flere certifikater

 

Eller de kan opstille:

Hunde med titlen Dansk Champion kan opstilles på international udstilling i følgende klasser:

Skandinavisk Champion: 3 SCC, med mindst 1 år mellem første og sidste SCC, givet af en dansk, svensk og norsk dommer.

International Champion: 3 CACIB, med mindst 1 år mellem første og sidste CACIB, mindst 2 forskellige dommere og 1 er givet af udenlandsk, ikke skandinavisk dommer.

Europa Champion: 3 EUR – CACIB, med mindst 1 år mellem første og sidste EUR- CACIB mindst 2 forskellige dommere og 1 er givet af udenlandsk, ikke skandinavisk dommer.

International Æres Champion: (Hunden er International Champion + Europa Champion): 3 CACH, med mindst 1 år mellem første og sidste CACH, mindst 2 forskellige dommere og og 1 er givet af udenlandsk, ikke skandinavisk dommer.

Europa Æres Champion: (Hunden er International Champion + Europa Champion + International Æres Champion): 3 EUR-CACH, med mindst 1 år mellem første og sidste EUR-CACH, mindst 2 forskellige dommere og 1 er givet af udenlandsk, ikke skandinavisk dommer.

Der kan i hver race uddeles 1 Certifikat til henholdsvis den bedste han og bedste tæve.

En hund kan KUN stille i en klasse på samme udstilling. En hund kan derfor ikke stilles i både ”Metalklasse” og en International klasse på de internationale udstillinger.

Man kan opleve at skulle flytte klasse for at udstillingsplanen kan gå op. Det kan ske hvis ex. en hund i Skandinavisk Champion klasse mangler en bestemt (ex. Svensk) dommers bedømmelse. Det kan så blive nødvendigt at samle alle øvrige hunde af samme race hos samme dommer af hensyn til bedømmelsen til BH/BT.

Ved tilmeldingen til udstilling skal der KUN påføres dommerens navn i feltet hvis den pågældende dommer har givet hunden Certifikat i den pågældende klasse.

BH/BT (bedste han/tæve)

Fra åben klasse bedømmes i hver race blandt de hunde, der har opnået cert. en BH og en BT (bedste han/tæve)

Der kan KUN være en BH/BT for hver race/racevariant dog undtaget Chihuahua som er opdelt i 2 racevarianter henholdsvis langhåret og korthåret racevariant.

 

Udtagelse til BIS (Best in Show)

Baby BIS: alle babyer, der på dagen har opnået SL.

Hvalpe BIS: alle Hvalpe, der på dagen har opnået SL.

Junior BIS: alle juniorhunde, der på dagen har opnået SL.

Unghunde BIS: alle Unghunde, der på dagen har opnået SL.

 

I disse klasser placeres de 4 bedste hunde

 

Bedste Senior, alle hunde i klassen, der har fået Senior CAC.

Bedste Veteran, alle hunde i klassen, der har fået Veteran CAC

I disse klasser placeres 1 bedste han og 1 bedste tæve

 

 

BIS-Finale: Åben klasse og alle øvrige klasser, her deltager alle hunde, der på dagen har opnået BH/BT.

Ved tilmelding af >10 hunde over 45 cm. opdeles Bis-finale i 2 runder for

Alle hunde > 45 cm

Alle Hunde < 45 cm

I BIS-finale(rne) placeres de 4 bedste hunde

 

 

På alle Udstillinger arrangeres desuden:

Barn og hund: For børn i alderen 3-9 år.

Junior og hund for børn på 10 år og opefter.
I disse grupper bedømmes alene barnets kontakt med hunden og evne til at fremvise hunden i ringen

 

Som opdrætter kan man stille til bedømmelse med hunde i følgende klasser:

 

Kobbelklasse:
Her fremvises 2 hunde af samme race.

Hundene fremvises i kobbelsnor af en person.

Hundene i kobbel klasse skal ikke nødvendigvis ejes af samme ejer.

Der bedømmes harmoni og samspil mellem hundene.

Der kan gives 1. pr. Ved flere tilmeldte udtages 1 vinder.

 

Avlsklasse:
Her fremvises 5 eller flere hunde, fra mindst 2 kuld, avlet efter mindst 2 hanhunde.

Der kan gives 1. præmie hvis gruppen findes at fremstå med tydelig ensartethed og familielighed, herunder også i pels, farver og tegninger.

Opdrætsklasse:

Her fremvises 1 tæve med mindst 5 hvalpe, fra 3 eller flere kuld.

Afkomsklasse:

Her fremvises 1 hanhund med 5 eller flere afkom.

Fælles for alle Opdræt/ Afkom/ Avlsklasse:

Al afkom skal på dagen have opnået minimum 1. pr i egen klasse. Dog god ift standard for kastrathunde

Forældre skal fremvises med sit afkom, men behøver ikke være udstillet på dagen

Der kan gives 1. præmie hvis gruppen findes at fremstå med tydelig ensartethed og familielighed, herunder også i pels, farver og tegninger.

 

Hundene kan ejes af flere, men i avls og opdræts klasse skal hundene tilmeldes og fremvises af opdrætteren.

I avls og opdræts klasse tilfalder præmien opdrætteren.

 

Udstillingsregler gældende fra Maj 2020

Bestyrelsen DRU