Node title

Avl og sundhed

Retningslinjer/attester mm.

 

 

 

Retningslinjer for avlsgodkendelse og stambogsføring »

For alle hunde gælder de avlsrestriktioner, som er anført i Retningslinjer.
Er der for en race særlige avlsrestriktioner er de under racens fane.

Du finder herunder en række attester:

Parringsattest / fødselsattest udfyldes og underskrives af både han og hunhundeejer. Indsendes ved stambogsføring af hvalpe. Du skal samtidig udfylde og indsende Hvalpeoversigten.Vær opmærksom på at udfylde med alle oplysninger.        .

 

Købsaftale
Denne aftale kan du udfylde og anvende når du sælger dine hvalpe. Der bør altid foreligge en underskrevet købsaftale, som både køber og sælger har en kopi af.

 

Diagnosekort HD-AA-OCD For alle hunde over 45 cm, skal du bruge denne attest, når hunden skal til dyrlægen og have taget røntgen.

Bemærk billeder og attest sendes til Ulla Sørensen, Højborgvej 4, 7500 Holstebro

Når der er registreret betaling for bedømmelse og ekspedition, videresender Ulla til DRU's dyrlæge til bedømmelse.

Pris se prisliste.

 

Diagnosekort PL
Denne attest skal du udskrive og medbringe til dyrlægen, når din hund skal have lavet en patellaattest. Den skal du medsende i kopi ved stambogsføring for alle racer under 45 cm.

 

Hjerte Attest

Denne attest skal bruges når Cavalier King Charles Spaniel skal hjertescannes jvf retningslinjen.

Hjerteundersøgelsen skal foretages af en dyrlæge godkendt af Københavns Universitet (KU). Dyrlægen sender attesten, kopi af stambogen, en DVD med skanningsoptagelsen samt oplysning om ejers CPR nummer til KU (professor, dr.med.vet. Lisbeth Høier Olsen).

Efter bedømmelse af skanningsoptagelsen sender KU attesten elektronisk til hundens ejer (NB! der kan gå op til 4 uger efter KU har modtaget attesten). En regning på 500,- inklusiv moms for KU’s bedømmelse af skanningsoptagelsen sendes direkte til hundens ejer. Oplysning om ejers CPR nummer anvendes af KU’s regnskabssystem. Se venligst hjemmesiden www.ivs.ku.dk for yderligere oplysninger.  

 

Hvalpeoversigt 

Hvalpeoversigt til stambogsføring

 L2-HGA.pdf

Denne Attest bruges til DNA test af Stafford shire bull terrier, Testen medbringes til dyrlægen, der vil vidersende den til Laboklin. 

Patella 

Beskrivelse af patella og parringsrestriktioner

 

Du finder herunder en liste, du kan bruge, så du sikrer at medsende alle relevante dokumenter, når du indsender til stambogsføring. Bemærk, det er OK at indscanne og sende kopi af originalpapirer. Originalpapirer bør kun fremsendes efter udtrykkelig aftale

Tjeklist Stambogsføring