Node title

Om DRU

Prisliste

Takstblad gældende fra 15 oktober 2019.

Vedtaget på GF 21 september 2019

 

Bemærk at ekspedition og porto på 100 kr. pr forsendelse er indregnet i alle priser.

DRU anvender GLS ved alle forsendelser.

Kun ved ombytning/ udstedelse af ny bog, eller når stambog afmeldes ved dødsfald, skal gammel bog indsendes. 

Ved bestilling af HD fremsendes CD og rekvisition.

Ved alle øvrige bestillinger, skal der fremsendes kopier af relevante dokumenter som vedhæftede filer på mail.

Fremsend aldrig originalbog eller originaldokumenter uden udtrykkelig aftale.

Kontingenter:

Husstand (1 A og 1 B medlem i samme husstand)             400 kr.

Øvrige B medlemmer af samme husstand                          200 kr.            

Børne/Ungdomsmedlem(under 18 år, husstand med A-medlem, kan ikke stambogsføre        50 kr.

Støttemedlem (Kan ikke stambogsføre)            150 kr.

Kennelmærkekontingent (Årlig fornyelse af kennelmærket)              300 kr.

Kontingent løber fra den dato man indmelder sig og et år frem. Der fremsendes opkrævning måneden inden man skal forny sit kontingent.  For sen betaling medfører tab af anciennitet.

Kennelmærke

Oprettelse af kennelmærke kræver A-medlemskab.  Dette kan oprettes samtidig.

Kennelmærke, oprettelse               600 kr

 

Stambøger

Prisen beregnes efter medlems status for den ejer, som er anført i stambogsdatabasen, jfr. Retningslinjer for medlemskab af DRU. Kun medlemmer kan stambogsføre. Ikke-medlemmer kan tegne medlemskab og herefter stambogsføre efter nedenstående takster.

Prisen for stambøger fremgår af nedenstående tabel, obs ekspeditionsgebyr er indregnet i alle priser)

Antal hvalpe

A medlem under 6 mdr. Anciennitet

A medlem over 6 mdr. Anciennitet

B medlem over 6 mdr. Anciennitet

Medlem med kennelmærke

1

600

500

550

300

2

1100

900

1000

500

3

1600

1300

1450

700

4

2100

1700

1900

900

5

2600

2100

2350

1100

6

3100

2500

2700

1300

7

3600

2900

3250

1500

8

4100

3300

3700

1700

9

4600

3700

4150

1900

10

5100

4100

4600

2100

11

5600

4500

5050

2300

12

6100

4900

5500

2500

HUSK: Stambøger skal være bestilt senest når hvalpene er 6 uger (=bestilling og betalingen skal være registreret den dag hvalpene er 6 uger). Stambøger udsendes tidligst når chipnr er registreret i DRU

Ved bestilling efter 6. uge tillægges en bøde på kr. 1.000,00 pr. kuld.

 

Andre ydelser ift stambøger:

Ejerskifte fra opdrætter til 1. ejer ved nye stambøger               Gratis                                   

Registrering af ejerforhold, uden ny stambog                  gratis

Ejerskifte med udstedelse af ny bog              100            

Ombytning fra gammel til ny stambog, medlemmer              100

Ombytning fra gammel til ny bog, ikke medlemmer              150

Ændring af navn i stambog (Efter skriftlig godkendelse af opdrætter) og ny stambog       300

Navne ud over 1. navn uanset bindestreg for nye stambøger          100

Navne ud over 1. navn uanset bindestreg for nye stambøger ved kennelmærke               Gratis

Kopi af bortkommen stambog  ( ejerforhold skal kunne dokumenteres )              250

Omregistrering/ overflyttelse af dansk stambog (efter godkendelse i DRU)              250kr.

Omregistrering af udenlandsk stambog (efter godkendelse i DRU)                  650 kr.

Porto og gebyr er indregnet i prisen.

 

 

 

Sundhedsattester:

Bedømmelse og graduering ved DRU’s dyrlæge af HD/AA/OCD                                              700 kr

Indskrivning af alle sundhedsoplysninger i stambogsdatabasen                                              Gratis

 

 

Mentaltest:

Mentaltest ved DRU godkendt Mentaltestdommer               

                                                    

  500 kr

 

Indskrivning af resultat i stambogsdatabasen             gratis

 

                            

Annoncer:

Hvalpeannoncer på DRU’s hjemmeside m/2 billeder i 8 uger.             150 kr.

Hvalpeannoncer Kenneler (prøve 2019)                  Gratis                            

Avlsannoncer på DRU´s hjemmeside og Racehunden m/2 billeder i 1 år  (prøve 2019 gratis)   normalpris    350 kr.

Reklame stande på en udstilling 300 kr. for 1 dag,

500 kr. for 2 dage (eller sponsor gaver til BIS for tilsvarende beløb)

Annonce i Racehunden, på DRU´s hjemmeside og i Katalog til udstilling gældende 1 år    3000 kr. + moms.

Eller kontakt DRU for individuel sponsoraftale

 

Gældende for alle bestillinger:

Der skal altid betales forud. Ekspedition sker, når betaling er registreret modtaget.

Husk tydelig angivelse af indbetaler og ydelse i meddelelsesfeltet.

Al betaling skal foregå ved bankoverførsel.

DRU Reg. nr. 6060 kontonr. 4576078

Eller Mobilepay 87603

 

Udstillinger:

Til alle udstillinger skal tilmelding ske via formular på hjemmesiden.

Ved alle udstillinger skal betaling ske til den anførte afdeling eller klubs konto.

Priser udstilling:

Medlem af DRU

Ikke medlem af DRU

National

200 kr. pr hund

250 kr. pr hund

International

200 kr. pr hund

250 kr. pr. hund

Avls/Opdræts og kobbel klasse.

150 kr. pr. gruppe

150 kr. pr. gruppe

Barn og hund/Junior og hund

50 kr. pr. barn/junior

50 kr. pr. barn/junior

Eftertilmeldinger uanset klasse

+ 100 kr.

+ 100 kr.

Avlsgodkendelse, pr. hund

(bedømmes godkendt/ikke godkendt)

Kan kun stilles 1 gang til avlsgodkendelse

350 kr.

400 kr.

Registrering af Champion titler i databasen      

50 kr

50 kr

 

 

Bemærk for Udstillinger:

Al tilmelding og betaling skal ske via den formular, der ligger som link på udstillingen i udstillingskalenderen på hjemmesiden.

Her fremgår det kontonr/ mobilepay, der skal indbetales til for de enkelte udstillinger.

Ved gentagne rykkere for manglende rettidig betaling, vil der såfremt der ikke er indgået en individuel aftale, blive pålagt en bøde.

Du modtager bekræftelse på registrering, når betaling er modtaget.

 

Avlsgodkendelse hjemme.

pr. 3/3 -2019 har bestyrelsen besluttet at det et muligt i særlige tilfælde at en hund kan avlsgodkendes hjemme.

Ønsker man at søge om dette, rettes henvendelse til marianne@dru.dk

Kan dette imødekommes er prisen:

 

Gebyr DRU 750 kr, som skal indbetales på forhånd, se kontonr. ovenfor.

Honorar til dommer og sekretær på 300/ person, dertil kommer kørepenge 2 kr /km op til 50 km herefter 1 kr / km og evt bropenge.

Honorar og kørepenge afregnes ved besøget.

 

Besøget udføres af DRU godkendt Dommer og efter godkendelse af Bestyrelsen.