Node title

Om DRU

Prisliste

Takstblad gældende fra 25 janua 2020.

Vedtaget på Ekstra ordinær GF 25 januar 2020

 

Bemærk at ekspedition og porto på 100 kr. pr forsendelse er indregnet i alle priser.

DRU anvender GLS ved alle forsendelser.

Kun ved ombytning/ udstedelse af ny bog, eller når stambog afmeldes ved dødsfald, skal gammel bog indsendes. 

Ved bestilling af HD fremsendes CD og rekvisition.

Ved alle øvrige bestillinger, skal der fremsendes kopier af relevante dokumenter som vedhæftede filer på mail.

Fremsend aldrig originalbog eller originaldokumenter uden udtrykkelig aftale.

Kontingenter:

 

Husstand (1 A og 1 B medlem i samme husstand)             

400 kr

Øvrige B medlemmer af samme husstand                                      

200 kr

Børne/Ungemedlem(under 18 år, under med A-medlem)

50 kr

Støttemedlem            

150kr

Kennelmærkekontingent (Årlig fornyelse af kennelmærket)            

300 kr

Kontingent løber fra den dato man indmelder sig og et år frem. Der fremsendes opkrævning måneden inden man skal forny sit kontingent.  For sen betaling medfører tab af anciennitet.

Børne/unge medlemmer u/18 år samt støttemedlemmer kan ikk stambogsføre.

Kennelmærke

Oprettelse af kennelmærke kræver A-medlemskab.  Dette kan oprettes samtidig.

Kennelmærke, oprettelse samt registrering

600 kr

 

Stambøger

Prisen beregnes efter medlems status for den ejer, som er anført i stambogsdatabasen, jfr. Retningslinjer for medlemskab af DRU. Kun medlemmer kan stambogsføre. Ikke-medlemmer kan tegne medlemskab og herefter stambogsføre efter nedenstående takster.

Prisen for stambøger fremgår af nedenstående tabel, obs ekspeditionsgebyr er indregnet i alle priser)

Antal hvalpe

A medlem under 6 mdr. Anciennitet

A medlem over 6 mdr. Anciennitet

B medlem over 6 mdr. Anciennitet

Medlem med kennelmærke

1

600

500

550

300

2

1100

900

1000

500

3

1600

1300

1450

700

4

2100

1700

1900

900

5

2600

2100

2350

1100

6

3100

2500

2700

1300

7

3600

2900

3250

1500

8

4100

3300

3700

1700

9

4600

3700

4150

1900

10

5100

4100

4600

2100

11

5600

4500

5050

2300

12

6100

4900

5500

2500

HUSK: Stambøger skal være bestilt senest når hvalpene er 6 uger (=bestilling og betalingen skal være registreret den dag hvalpene er 6 uger). Stambøger udsendes tidligst når chipnr er registreret i DRU

Ved bestilling efter 6. uge tillægges en bøde på kr. 1.000,00 pr. kuld.

 

Andre ydelser ift stambøger:

Ejerskifte fra opdrætter til 1. ejer ved nye stambøger                                             

Gratis

Registrering af ejerforhold, uden ny stambog                  

Gratis

Ejerskifte med udstedelse af ny bog                        

100 kr

Ombytning fra gammel til ny stambog, medlemmer              

100 kr

Ombytning fra gammel til ny bog, ikke medlemmer              

150 kr

Ændring af navn i stambog (Efter skriftlig godkendelse af opdrætter) og ny stambog       

300 kr

Navne ud over 1. navn uanset bindestreg for nye stambøger          

100 kr

Navne ud over 1. navn uanset bindestreg for nye stambøger ved kennelmærke               

Gratis

Kopi af bortkommen stambog  ( ejerforhold skal kunne dokumenteres )            

250 kr

Omregistrering/ overflyttelse af dansk stambog (efter godkendelse i DRU)              

250 kr

Omregistrering af udenlandsk stambog (efter godkendelse i DRU)                  

650 kr

Porto og gebyr er indregnet i prisen.

 

 

 

Sundhedsattester:

 Graduering ved DRU's dyrlæge af HD/AA/OCD

700 kr                        

Genindsendelse til graduering pga af dårlig billed kvalitet

450 kr

Indskrivning af alle sundhedsoplysninger i stambogs databasen

Gratis

 

 

 

Mentaltest:

Mentaltest ved DRU godkendt mentaltestdommer

 500 kr                
Indskrivning af resultat i stambogs databasen Gratis

Annoncer:

Hvalpeannoncer på DRU’s hjemmeside m/2 billeder i 8 uger.

 150 kr  

Hvalpeannoncer Kenneler (prøve 2019)                    

Gratis

Avlsannoncer på DRU´s hjemmeside og Racehunden m/2 billeder i 1 år 

350 kr

Reklame stande på en udstilling 1 dag/2 dage

300kr/500kr eller BIS gevinster til tilsvarende beløb

Annonce i DRU-NYT, på DRU´s hjemmeside og i Katalog til udstilling gældende 1 år 

3000 kr + moms

Kontakt evt DRU for individuel aftale.

Gældende for alle bestillinger:

Der skal altid betales forud. Ekspedition sker, når betaling er registreret modtaget.

Husk tydelig angivelse af indbetaler og ydelse i meddelelsesfeltet.

Al betaling skal foregå ved bankoverførsel.

DRU Reg. nr. 6060 kontonr. 4576078

Eller Mobilepay 87603

 

Udstillinger:

Til alle udstillinger skal tilmelding ske via formular på hjemmesiden.

Ved alle udstillinger skal betaling ske til den anførte afdeling eller klubs konto.

Priser udstilling:

Medlem af DRU

Ikke medlem af DRU

National

200 kr. pr hund

250 kr. pr hund

International

200 kr. pr hund

250 kr. pr. hund

Avls/Opdræts og kobbel klasse.

150 kr. pr. gruppe

150 kr. pr. gruppe

Barn og hund/Junior og hund

50 kr. pr. barn/junior

50 kr. pr. barn/junior

Eftertilmeldinger uanset klasse

+ 100 kr.

+ 100 kr.

Avlsgodkendelse, pr. hund

(bedømmes godkendt/ikke godkendt)

Kan kun stilles 1 gang til avlsgodkendelse

350 kr.

400 kr.

Registrering af Champion titler i databasen      

50 kr

50

Eftersendelse af stambøger samt diverse papirer 100 kr 100 kr

 

 

Bemærk for Udstillinger:

Al tilmelding og betaling skal ske via den formular, der ligger som link på udstillingen i udstillingskalenderen på hjemmesiden.

Her fremgår det kontonr/ mobilepay, der skal indbetales til for de enkelte udstillinger.

Ved gentagne rykkere for manglende rettidig betaling, vil der såfremt der ikke er indgået en individuel aftale, blive pålagt en bøde.

Du modtager bekræftelse på registrering, når betaling er modtaget.