Node title

Om DRU

Prisliste

Takstblad gældende fra 15 oktober 2018.

 

Kontingenter:

A medlem                           400 kr.

B medlem (Øvrige medlemmer af husstand med A medlem)      200 kr.            

Støttemedlem (Kan ikke stambogsføre)                                      150 kr.

Kennelkontingent (Årlig fornyelse)                                               300 kr.

Kontingent løber fra den dato man indmelder sig og et år frem.

Der fremsendes opkrævning måneden inden man skal forny sit kontingent. 

For sen betaling medfører tab af anciennitet.

 

Kennelmærke oprettelse. (Der skal samtidig oprettes A medlemskab):        600 kr

 

Stambogsføring I DRU kræver medlemskab af DRU.

Prisen beregnes efter medlems status for den ejer, som er anført i stambogsdatabasen, jfr. Retningslinjer for medlemskab af DRU.

Prisen udregnes jfr. nedenstående tabel.

Antal hvalpe

A medlem under 6 mdr. Anciennitet

A medlem over 6 mdr. Anciennitet

B medlem over 6 mdr. Anciennitet

Medlem med kennelmærke

1

500

400

450

300

2

1000

800

900

600

3

1500

1200

1350

900

4

2000

1600

1800

1200

5

2500

2000

2250

1500

6

3000

2400

2700

1800

7

3500

2800

3150

2100

8

4000

3200

3600

2400

9

4500

3600

4050

2700

10

5000

4000

4500

3000

11

5500

4400

4950

3300

12

6000

4800

5400

3600

 

Til prisen skal lægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00 pr. kuld.

 

HUSK: Stambøger bestilling og betaling skal ske senest når hvalpene er 6 uger (betalingen skal være registreret den dag hvalpene er 6 uger).

Bestilling efter 6. uge medfører et gebyr på kr. 1.000,00 pr. kuld.

Inklusiv stambogspris er 1. navn pr hvalp (uanset bindestreg), hvis man ej er kennelmærkeindehaver. Kennelmærkeindehaver har yderligere ret til kennelnavnet plus hvalpens navn

inklusiv prisen. Ønskes yderligere navne på stambogen koster det 100 kr. ekstra pr hvalp.

 

 

 

 

Andre ydelser ift stambøger:

Ejerskifte fra opdrætter til 1. ejer (Nye stambøger)              Gratis                                                                                                                                                   

Registrering af ejerforhold i database (Nye stambøger)      Gratis

 

Til nedenstående ydelser skal tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr / ved fremsendelse til udenlandsk   adresse 160 kr

Ejerskifte/ registrering af ejerforhold med udstedelse af ny stambog

gammel stambog til nye stambog                                                                                         200 kr.

Ændring af navn i stambog (Efter skriftlig godkendelse af opdrætter)                                 150 kr.

Navne ud over 1. navn uanset bindestreg (Gælder ikke kennelmærke indehavere)           100 kr.

Omregistrering/ overflyttelse af Dansk stambog (efter godkendelse af DRU)                      550 kr.

Omregistrering af udenlandsk stambog (efter godkendelse af DRU)                                   650 kr.

Kopi af bortkommen stambog                                                                                               550 kr.

 

Sundhedsattester:

Bedømmelse og graduering ved DRU’s dyrlæge af HD/AA/OCD                                              600 kr

Ekspeditionsgebyr ved HD/AA/OCD                                                                                          100 kr

Indskrivning af sundhedsoplysninger i stambogsdatabasen                                                      Gratis

 

Mentaltest:

Mentaltest ved DRU godkendt Mentaltestdommer

                                                      500 kr

 

 

Udstillinger:

Til alle udstillinger skal tilmelding ske via formular på hjemmesiden.

Ved alle udstillinger skal betaling ske til den anførte afdeling eller klubs konto.

Priser udstilling:

Medlem af DRU

Ikke medlem af DRU

National

225 kr. for første hund,

200 kr. for efterfølgende hunde

275 kr. pr hund

International

275 kr. for første hund,

250 kr. for efterfølgende hunde

325 kr. pr. hund

Avls/Opdræts og kobbel klasse.

150 kr. pr. gruppe

150 kr. pr. gruppe

Barn og hund/Junior og hund

50 kr. pr. barn/junior

50 kr. pr. barn/junior

Eftertilmeldinger uanset klasse

+ 100 kr.

+ 100 kr.

Avlsgodkendelse, pr. hund

(bedømmes godkendt/ikke godkendt)

225 kr.

275 kr.

Registrering af Champion titler i databasen       

50 kr

50 kr

Avlsgodkendelse hjemme.

pr. 3/3 -2019 har bestyrelsen besluttet at det et muligt i særlige tilfælde at en hund kan avlsgodkendes hjemme.

Ønsker man dette er prisen:

Gebyr DRU 750 kr, indbetales på forhånd, se kontonr. nedenfor..

Honorar til dommer og sekretær på 300/ person,

Samt kørepenge 2 kr /km op til 50 km herefter 1 kr / km og evt bropenge.

Honorar og kørepenge afregnes ved besøget.

Bestilles og aftales ved kontakt til

marianne@dru.dk

                                                        

 

Annoncer:

 

Hvalpeannoncer på DRU’s hjemmeside m/2 billeder i 8 uger.                                                150 kr.

Hvalpeannoncer Kenneler (prøve året ud)                                                                                 Gratis                           

Avlsannoncer på DRU´s hjemmeside og Racehunden m/2 billeder i 1 år                             350 kr.

 

 

Reklame stande på en udstilling 300 kr. for 1 dag, 500 kr. for 2 dage eller sponsor gaver til BIS for tilsvarende beløb.

 

Annonce i Racehunden, på DRU´s hjemmeside og i Katalog til udstilling gældende 1 år                    3000 kr. + moms.

 

 

Gældende for alle:

Der skal altid betales forud.

Ekspedition sker, når betaling er registreret modtaget.

Husk tydelig angivelse af indbetaler og ydelse i meddelelsesfeltet.

 

Al betaling skal foregå ved bankoverførsel.

DRU Reg. nr. 6060 kontonr. 4576078

Bemærk for Udstillinger:

Al tilmelding og betaling via formular, der ligger som link på udstillingen i udstillingskalenderen.

Du modtager bekræftelse når betaling er modtaget.

DRU udstillinger                                                                                    Reg. nr. 6060 kontonr. 4576078

Jyllandsafdelingen udstillinger                                                           Reg. nr. 8133 kontonr. 6580592994

 

Der kan betales via Mobilpay på følgende nr.:

DRU 87603

Jyllandsafdelingen 21106