Node title

Om DRU

Om DRU

Dansk Racehunde Union
er stiftet den 4. maj 1937, og er landets næststørste og næstældste hundeorganisation til fremme af sunde og racerene hunde. DRU arbejder for at højne standarden for vore racehunde, de enkelte racers specielle temperament samt kendskabet til hundens pleje.

Udstillinger
DRU og dens afdelinger arrangere udstillinger over hele landet. Ved alle udstillinger er det DRU's udstillingsregler der er gældende.

Der annonceres en fælles udstillingskalender for hele året. Det er altid den i kalenderen anførte afd., der modtager tilmelding, betaling samt er udstillingsledelse for den enkelte udstilling.

Stambøger
DRU`s stambøger er anerkendt over det meste af Europa, hvilket gør at du kan udstille i stort set alle lande.

Afdelinger og specialklubber
DRU har en Jyllandsafdeling samt arbejder for etablering af specialklubber

Racehunden
DRU udgiver tidsskriftet DRU-nyt (tidl. Racehunden), som kan læses online her på hjemmesiden.

Alle medlemmer er velkomne til at indsende billeder, artikler eller forslag til emner, der handler om hunde, opdræt eller udstillinger. Deadline til bladet er ca 1 i ulige måned og bladet udsendes primo lige måned.

Bestyrelsen
DRU har en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har nedsat en række udvalg indenfor de områder, der ligger indenfor DRU's vedtægter og formål. Udvalgene varetager de daglige opgaver i overensstemmelse med retningslinjerne og bestyrelsens beslutninger.

Betaling

Alle ydelser til DRU skal forudbetales til DRU´s konto reg. nr. 6060 konto nr. 4576078 inden ekspeditionen går igang. Priser ol. findes på hjemmesiden under om dru -> prisliste.

Henvendelser om hvorlangt HD billeder er, hvor langt stambøger er ol. skal stilles til stambogsføren i dennes telefontid. eller på mail. Disse henvendelser kan ikke besvares af formanden eller øvrige bestyrelsesmedlemmer i deres telefontid. 

Telefontid

Bestyrelsen har en telefontid, denne bedes overholdes. Man bør ikke kontakte bestyrelsen udenfor telefontiden, og man skal ikke kontakte bestyrelsesmedlemmer på deres private telefoner, facebook eller andet. Kontakt til bestyrelsen omkring DRU relaterede spørgsmål stilles udelukkende på DRU´s telefon eller mail. Respekter venligst bestyrelsesmedlemmernes privatliv.