Node title

Om DRU

For medlemskab

01 Retningslinjer for medlemskab af DRU

Medlemskab er personligt og indmelding kan kun ske via hjemmesidens indmeldelsesformular.

Gennem oprettelsen af medlemskab giver det enkelte medlem samtykke til at DRU må opbevare de personlige oplysninger, der er absolut nødvendige ift lovens krav om regnskabsføring.

Som medlem forpligtiger man sig til at overholde DRU´s vedtægter og retningslinjer.
Ved indmeldelse fremsendes Medlemsfolder Nyt Medlem.

Ved at indbetale kontingent anerkender medlemmet at overholde alle gældende retningslinjer.

Retningslinjer:                               

Retningslinjer:                                 01 For medlemskab af DRU

                                                          02 For avlsgodkendelse og stambogsføring i DRU

                                                          03 For godkendelse af kenneler i DRU

                                                          04 Udstillingsregler i DRU

                                                          05 For lokalafdelinger i DRU

                                                          06 For specialklubber i DRU

                                                          07 For uddannelse af dommere & ringsekretærer i DRU

                                                          08 Mentaltest i DRU

 

Kontingent forfalder 1 x årligt, og opkræves måneden før forfald.

Ved for sen betaling af kontingent, genstarter optjening af anciennitet.

Der kan tegnes følgende medlemskaber:
A-medlem:
 Tegnes som enkeltmedlem, eller 1. medlem af en husstand.

Efter 6. mdrs. anciennitet som medlem opnås ret til:

  • rabat på stambogsføring
  • medlemspris på udstillingsgebyr
  • stemmeret på generalforsamling

Efter 1 års medlemskab:

  • opstillingsberettiget til tillidsposter i DRU

Efter 2 års medlemskab

  • opstillingsberettiget til post som Formand/ Kasserer

Alle medlemmer af en husstand kan vælge A-medlemskab

B-medlem: Kan tegnes for efterfølgende medlemmer af samme husstand.

Efter 6. mdrs. anciennitet som medlem opnås ret til:

  • rabat på stambogsføring
  • medlemspris på udstillingsgebyr
  • stemmeret på generalforsamling

Efter 1 års medlemskab:

  • opstillingsberettiget til tillidsposter i DRU

Efter 2 års medlemskab

  • opstillingsberettiget til post som Formand/ Kasserer

 

Støttemedlemskab: Kan tegnes af særligt interesserede, der måtte ønske at støtte foreningens formål.

Kennel-medlem: A-medlemskab + kennelmærke.

Ved oprettelse af godkendt kennelmærke opnås ret til at stambogsføre til kennelpris.

 

DRU udgiver 6 x årligt medlemsblad, der er tilgængeligt under NYT på

WWW.DRU.dk og via link på DRU’s facebookside.

Bestyrelsen udsender desuden løbende medlemsinfo via Nyhedsbreve.

 

Udelukkelse / ekskludering:

Overtræder et medlem en retningslinje vil bestyrelse pålægge medlemmet en sanktion, ex et avlsforbud. En sanktion kan være tidsbegrænset eller varig.
Overtrædelse af en retningslinje kan medføre at medlemmet udelukkes, ligesom DRU kan træffe afgørelse om udelukkelse af hele husstanden.

DRU tolerere ingen form for Misrøgt eller vanrøgt af nogen dyr, hverken fysisk eller psykisk. Enhver kendskab til nogen former for vanrøgt eller Misrøgt kan føre til Eksklusion.

DRU tolerere ikke nogen former for samarbejde med tidliger ekskluderede medlemmer, dette føre til eksklusion. 

DRU kan ekskludere et medlem/kennel, hvis denne på nogen måde laver noget der kan skade DRU.

Ønsker medlemmet senere at ansøge om igen at blive medlem, vil der ske en konkret individuel vurdering.

Bemærk: Det er altid den i stambogen angivne ejers medlemsstatus, der er gældende.
Er du ejer af en hund med DRU-stambog, skal du være opmærksom på at du skal være medlem af DRU for at kunne oprette stambog på dine hvalpe.
Er du ikke medlem, bør du derfor ansøge om medlemskab, inden du planlægger at avle hvalpe.
Ligeledes skal du være opmærksom på og undersøge hvilke avlsrestriktioner, der gælder for netop din hunderace, kontakt gerne Bestyrelsen, hvis du er i tvivl.
Se  Retningslinjer for avlsgodkendelse og stambogsføring i DRU.

Desuden gælder:
DRU forholder sig ikke til medlemmets private forhold.

Et medlems handlinger vurderes alene ift om der handles i modstrid med DRU’s vedtægter og retningslinjer, og det er alene i forhold til medlemskabet, at DRU kan iværksætte en sanktion/ eksklusion.

Bestyrelsesmedlemmer, ansatte, frivillige hjælpere eller andre, der under varetagelse af opgaver for DRU, får kendskab til medlemmers private forhold, er underlagt tavshedspligt.

Der skal dog bemærkes at alle offentlige Myndigheder som ex Told og Skat kan kræve uhindret adgang til alle foreningens regnskabsforhold.