Node title

Om DRU

Generalforsamling 2017

Dru`s Generalforsamling 30/9 2017

1). Valg af dirigent.

Advokat Kim Steen valgt.

2). Referent

John B Petersen og Dorte Guldbech Pedersen blev valgt.  

Stemmetællere er Annelise Hjorth og Susanne Madsen.

3). Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen lørdag d. 30 september 2017

Helle Øllgaard fremlagde bestyrelsens beretning, som blev taget til efterretning, der blev bl.a.omtalt:

  • Bestyrelsen har været svært udfordret, da der gennem året er afgået bestyrelsesmedlemmer, så ikke alle pladser har været besat.
  • Der er afholdt endnu et hold Hundeholderuddannelse, denne gang i samarbejde med DDH.
  • Vores special klub ”den gamle Broholmer” kører rigtig fint, de har nu hvert år fast deres egen eksteriør udstilling og vores broholmere er både rigtig flotte, super sunde og meget rolige.
  • Udstillingskalenderen for 2018 er netop offentlig gjort, vi forsøger på opfordring fra medlemmerne at afholde en udstilling i Nord Jylland
  • EKN samarbejdet kører rigtig fint, både Beate og jeg sidder i bestyrelsen i EKN. Beate fortsætter i EKN selvom hun nu træder ud af hovedbestyrelsen,

4). Regnskab.

Regnskabet bliver forelagt af Jytte på vegne af revisor,

Spørgsmål til regnskab.

Hvad er de 300.000 kr til (lønnet) personale. Helle svarer at det er Anni´s lønnede fuldtids stilling. Anni stoppede i september 2016. Der er stadig en lønnet stilling som stambogsfører med men den er ikke fuldtids.

Transport udgifter, Helle forklarer at de ligger på andre poster, derfor ser det større ud end det er

Hal udgifter, Helle/Jytte ligger ligeledes andre steder da, hal udgifterne i 2016 er retvisende.

5). Indkomne forslag.

Christel Sejer Clausen:

  1. jeg vil gerne at vi ikke avler mere end 2 gange i streg på en tæve. sker dette, kommer der ikke stambog på hvalpe. 
  2. Hanner med tavle i DRU ikke bruges til tavleløs avl og sker dette får du en løftet pegefinger,sker dette igen er det slut med at bruge ham i  DRU .
  3. Matador avl, hvis vi måske kunne snakke om hvor mange gange hanner højst må bruges. jeg synes det er et emne som skal op.

Bestyrelsens kommentar, fint at få det diskuteret og få en holdning frem, dog hører forslagene ikke til på generalforsamling, men skal fremsendes til bestyrelsen som tager stilling på bestyrelsesmøde 

Forslaget trækkes efter forsamlingens diskussion, bestyrelsen tager forslagene op på bestyrelsesmøde, der opfordres til at lave etiske avls anbefalinger, der kan indarbejdes i retningslinjerne.

Forslag fra bestyrelsen, der fremlagde forslag til ændring af vedtægterne

Ændring af §6 stk 2

Stk. 2 Alle A og B medlemmer kan efter 6 mdr medlemskab opstille til valg som bestyrelsesmedlem i DRU.

Alle A-B medlemmer kan efter 2 års medlemskab opstille til valg til kasserer eller formand i DRU.

Kandidater der ønsker at opstille, fremsender senest 1 juli en motiveret opstilling til bestyrelsen.

En kandidat kan udelukkende opstille til en post i DRU.

Enstemmigt vedtaget af GF

Ændring af §1

Dansk Racehunde union, DRU

Foreningen er stiftet i 1937.

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Enstemmigt vedtaget

6). Godkendelse af kommissorier for faste udvalg. Ingen ændringer.

Godkendt.

7). Fastsættelse Af kontingent/samt takster

Forslag til kontingent stigning fra bestyrelsen, fremlægges på generalforsamlingen. Takstbladet godkendt. Klik her for at download.

8). Offentliggørelse af resultatet af urafstemningen til bestyrelsen.

Helle Øllgaard genvalgt formand

Helle Hansen valgt Kasserer.

Ulla Sørensen 52 stemmer valgt til bestyrelsen

Marianne Jæger 45 stemmer valgt til bestyrelsen

Kurt Fridrichsen 37 stemmer valgt til bestyrelsen

Tenna 27 stemmer valgt til suppleant

Jytte   27 stemmer valgt til suppleant

9). Valg af en ekstern revisor.

Nuværende er genvalgt

10). Eventuelt.

Problematikken ang. store kontra små hunde. forskellige forslag blev diskuteret.

De store hunde vil have et bord til dem selv, hvilket vi er åbne over for. Der opfordres STÆRKT til at de melder sig til udstillingsudvalget. Skal der holdes et bord skal der være en representant kl. 7.00

Hvis der kan, bliver ringene større til de store hunde.                                                                                        

Campingudvalget kom også med et indlæg ang. betalingerne. Der opfordres til at overholde camping rådets regler.                                                                                                                                 

Valdemarslot bliver en dobbelt udstilling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17