Node title

Om DRU

For avlsgodkendelse og stambogsføring

02 Retningslinjer for avlsgodkendelse og stambogsføring

Stambogsføring, generelt:

En opdrætter skal være medlem (A eller B) for at kunne stambogsføre i DRU.

DRU udsteder kun stambøger på avl efter hunde med DRU- eller DRU anerkendte stambøger.

Ejerforhold anført i stambogen er gældende for pris.

Medlemmer af DRU og den samlede husstand er forpligtiget til alene at formidle stambogsførte hunde, som er avlet på forældrehunde, der opfylder alle gældende avlsrestriktioner.

Er ejer ikke myndig, kan ejer sammen med værge ansøge om at kunne stambogsføre, og forældre/ værge skal medunderskrive alle dokumenter vedr. stambogsføring og salg af hvalpe.

Vurderes stambogsføringen at være en del af Kennelmærkets opdræt, kan alene myndige ejere stambogsføre.

 

Stambogsfører en ejer/ opdrætter årligt 3 eller flere kuld af 3 eller flere tæver, er man omfattet af:

Der skal i så fald søges Kennelmærke.

 

Øvrige opdrættere kan vælge at ansøge om kennelmærke i DRU.

DRU stambogsfører alene hunde, der opfylder gældende avlsrestriktioner, både generelle og specifikke for den enkelte race.

Overtrædelse af gældende retningslinjer vil medføre en avls restriktion.

Avls restriktioner vurderes individuelt ift konsekvens for forældrehunde og hvalpe. Der vil, når den pålægges, blive oplyst om betingelser for at kunne søge den ophævet.

Avlsrestriktioner påtegnes stambogen og registreres i databasen.
 

Hvornår skal papirer fremsendes:
Opdrætter skal sikre at nødvendige papirer til stambogsføring er fremsendt til Stambogsføring i DRU, senest når hvalpene er 6 uger. Alle hvalpe i et kuld skal stambogsføres.

Der kan ikke efterfølgende udstedes stambøger, når hvalpen er afhentet.

 

Mærkning af hvalpe:
Opdrætter skal jf. Hundeloven (LBK nr 1373 af 30/11/2017)  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194694 sikre at alle hvalpe er chipmærket senest når de er 8 uger, altså inden opdrætter overdrager dem til køber.

Chipnr. skal registreres i DRU inden stambøger udsendes.

Ved overdragelse til ny ejer, skal opdrætter sikre ejerskiftet registreres i DRU, samt sammen med ny ejer registrere ejerskiftet med Nem-ID på Dansk Hunderegister.

 

Priser og betaling for stambøger: se takstblad.
Bemærk: Indsendes stambøger efter hvalpene er fyldt 6 uger, skal der tillægges et gebyr pr. kuld på kr. 1000,00.

Skulle en eller flere hvalpe afgå ved døden efter bestilling og betaling af stambog, refunderes stambogens pris ved returnering indtil hvalpen er 8 uger.

 

Alderskrav inden 1. parring er:

For tæver under 45 cm, 1. parring tidligst når tæven er fyldt 18 mdr.

For tæver over 45 cm, 1. parring tidligst når tæven er fyldt 21 mdr.

Hanhunde under 45 cm, 1. parring tidligst når hannen er fyldt 15 mdr.

Hanhunde over 45 cm, 1. parring tidligst når hannen er fyldt 18 mdr. Skal foreligge HD/AA eller HD/AA/OCD, se under racen, avlsrestriktioner.

For alle hunde under 45 cm, der skal foreligge patellaattest.

For Cavalier gælder desuden særligt krav vedr. hjertescanning af alle Cavalier. (se under racen, avlsrestriktioner.)

 

 

Ved stambogføring skal DRU have følgende tilsendt i kopi:

 • Tævens gyldige stambog.
 • Hanhundens gyldige stambog
 • Korrekt udfyldt og underskrevet parring / fødselsattest, udskrives fra hjemmesiden under attester
 • Korrekt udfyldt hvalpeoversigt, udskrives fra hjemmesiden under attester
 • Dokumentation for at hundene opfylder DRU’s gældende sundhedsrestriktioner for pågældende race
 • Dokumentation for at hunden er avlsgodkendt
 • Hanhunde født før 19.3.2011: Kryptorchidattest på hanhunden, eller udstillingskritik der opfylder nedenstående krav
 • Hunde født efter 19.3.2011: SKAL være bedømt til min 2. præmie i unghund eller åben klasse.
 • Hunde født efter 7.1.2012: Skal være bedømt til 1. præmie i unghund eller åben klasse.
 • Pr. 1.08.2016 anerkender DRU, at hunde med DDH eller DHL stambog, der følger DRU 's krav til avl må anvendes.

 

 • Dokumentation for ejerforhold i Dansk Hunderegister

 

Ejerforhold:
Det ejerforhold, der fremgår af stambogen, skal være korrekt.

Ved ejerskifte skal DRU have følgende tilsendt:
Kopi af udfyldt ejerskifteblanket i stambogen, udfyldt og underskrevet af både sælger og køber.

 

Vær opmærksom på at der gælder en række generelle, samt racespecifikke avlsrestriktioner, som er beskrevet under den enkelte race.

Hvis du ikke kan finde din hunderace, eller ved enhver tvivl, bør du kontakte DRU

 

DRU anerkender DRU, DKK /FCI stambøger, DDH og DHL.

Af tyske stambøger anerkender VHD(FCI) og DRC(Tysk).

DRU anerkender ikke stambøger udstedt i RHK, Hunde med stambøger fra RHK kan ikke overføres ellere deltage på DRU`S udstillinger. 

For alle gælder at DRU’s avls-og sundhedskriterier skal være opfyldt.