Node title

Om DRU

For avlsgodkendelse og stambogsføring

Retningslinjer for avlsgodkendelse og stambogsføring


 

Stambogsføring, generelt:

En opdrætter/ hundeejer skal være medlem (A eller B) for at kunne stambogsføre i DRU.

DRU udsteder kun stambøger på avl efter hunde med DRU- eller DRU anerkendte stambøger.

Ejerforhold anført i stambogen er gældende for pris.

Medlemmer af DRU er forpligtiget til alene at formidle stambogsførte hunde med DRU anerkendte stambøger, som er avlet på forældrehunde, der opfylder alle gældende avlsrestriktioner. Dette gælder både hanhunde ejere og tævehunde ejere.
 

Stambogsfører en ejer/ opdrætter årligt 3 eller flere kuld af 3 eller flere tæver, er man omfattet af:

 •  Bek. Om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde (Bek. 1466 af 12/12 2007). 

  Der skal i så fald søges Kennelmærke.

DRU stambogsfører alene hunde, der opfylder gældende avlsrestriktioner, både generelle og specifikke for den enkelte race.

Overtrædelse af gældende retningslinjer vil medføre en avls restriktion.
 

Hvornår skal papirer fremsendes:
Opdrætter skal sikre at nødvendige papirer til stambogsføring er fremsendt til Stambogsføring i DRU, senest når hvalpene er 6 uger.

Alle hvalpe i et kuld skal stambogsføres.

Indsendes der til stambogsføring efter hvalpene er fyldt 6 uger koster det 1000 kr. i straf gebyr.

Der kan ikke efterfølgende udstedes stambøger, når hvalpen er afhentet.

Mærkning af hvalpe:
Opdrætter har jf. Lov om Hunde (lov 259 med senere ændringer)siden 1. juli 2010 skullet sikre at alle hvalpe er chipmærket senest når de er 8 uger, altså inden opdrætter overdrager dem til køber.

Chipmr. skal påføres stambogen, inden den kan udstedes. 

Priser og betaling for stambøger: se takstblad.
Bemærk: Indsendes stambøger efter hvalpene er fyldt 6 uger tillægges et gebyr pr. kuld på kr. 1000,00. Skulle en eller flere hvalpe afgå ved død efter stambogsføring og før 8 uger, refunderes betaling ved returnering af stambogen.

Alderskrav inden 1. parring er:

For tæver under 45 cm, 1. parring tidligst når tæven er fyldt 18 mdr.

For tæver over 45 cm, 1. parring tidligst når tæven er fyldt 21 mdr.

Hanhunde under 45 cm må tidligst parre, når hannen er fyldt 15 mdr. OBS for Cavalier, se særlige avlsrestriktioner.)

Hanhunde over 45 cm må tidligst parre, når hanhunden er fyldt 18 mdr. OBS HD-krav, se under racen

Ved stambogføring skal DRU have følgende tilsendt helst pr. mail, undtagelsesvis pr post:

 • Tævens originale eller indskannede stambog.
 • Hanhundens originale eller indskannede stambog.
 • Korrekt udfyldt og underskrevet parring / fødselsattest (Findes på hjemmesiden under avl og sundhed -> retningslinjer og attester).
 • Dokumentation for at hundene opfylder gældende sundhedsrestriktioner for pågældende race i DRU, (hvis de ikke tidligere har været anvendt i DRU).
 • Chipnumre på hvalpene ( evt reserver chip hos dyrlægen)
 • Kopi af ejerattest fra Dansk hunderegister.
 • Diverse sundhedsattester, se under racen.

Dokumentation for Udstillings/avlsgodkendelse skal medsendes

 • Hunde født efter 19.3.2011: SKAL være bedømt til min 2. præmie i unghund eller åben klasse.
 • Hunde født efter 7.1.2012: Skal være bedømt til 1. præmie i unghund eller åben klasse.
 • Hanhunde født før 19.3.2011: Kryptorchidattest på hanhunden, såfremt den ikke har været udstillet.
 • Pr. 1.08.2016 anerkender DRU, at hunde med DDH eller DHL stambøger der følger DRU 's krav til avl må anvendes.

HD/AA: Alle hunde over 45 cm, samt enkelte mindre racer.

OCD For visse racer er der desuden krav om OCD, 

OCD er gældende  fra 1.08.2013 for hunde i visse racer, inden de anvendes i avl. Se under den enkelte race.

 

 

Patella: Alle racer under 45 cm.

 

Ejerforhold:
Det ejerforhold, der fremgår af stambogen, skal være korrekt.

Ved ejerskifte skal DRU have følgende tilsendt:
Ved gammel stambog: Hele stambogen med ejerskifteblanketten udfyldt og underskrevet af både sælger og køber.
Ved nye stambøger: Den der står reg, som ejer i stambogen sender en mail til stambogsfører med oplysninger om ny ejer, HUSK MEDLEMSNUMMER.
 

Godkendelse og overførsel af Stambøger fra andre klubber:
 

Fremsend ansøgning og kopi af stambog til bestyrelsen.

Fra ikke fuldt godkendte klubber skal hunden desuden udstilles som anført:

 
 

Hunden tilmeldes en udstilling i unghund eller åben klasse.

Tilmeldingsdato skal oplyses, da hunden max kan fremstilles 2 gange.

Opnås der godkendelse (udstilling, samt alle øvrige avlsrestriktioner for racen er opfyldt), kan bogen, indenfor 1 måned efter udstilling, omregistreres til DRU-stambog.

Bemærk vedr. Indavl/linjeavl: Der må ikke være gengangere af hunde i hvalpenes stambøger i 3. led.

Vær opmærksom på at de racespecifikke avlsrestriktioner er under gennembearbejdning, så ikke alle findes endnu på hjemmesiden.

Hvis du ikke kan finde din hunderace, bør du ved tvivl kontakte DRU

 


DRU anerkender DRU, DKK, DDH, DHL og FCI stambøger.

Af tyske stambøger anerkender VHD(FCI) og DRC(Tysk).

Kun certifikater og titler opnået i DRU og i DRU anerkendte foreninger kan anerkendes, det påtegnes i hvilken klub titlen i så fald er opnået. Der kan anvendes 1 certifikat i hver klasse fra en anerkendt forening til titler i DRU. Husk at sikre at certifikatkortet er korrekt udfyldt af den klub hvor de er opnået, der SKAL fremgå stambogsnummer, klasse, dato og dommer underskrift af certifikat kortet. Dette SKAL være udfyldt af den klub det er udstedt i. Er certifikatkortet ikke korrekt udfyldt kan det ikke bruges i DRU.

DDH og DHL stambøger kan anerkendes i avl såfremt hunden opfylder gældende avlskriterier for pågældende race.