Vedr. opsigelsen af samarbejdet med DDH.

DRU's bestyrelse har på bestyrelsesmøde d. 29/10-2017 truffet en enstemmig beslutning om, at opsige samarbejdet med DDH. Dette er udmeldt ved skrivelse til DDH's bestyrelse, og som orientering til vores medlemmer.

DRU's bestyrelse har modtaget underretning om, at DDH's bestyrelse har drøftet afstamningen, af en hund tilhørende Formandens familie. 
Det er ikke en sag for DRU's bestyrelse, medmindre der kan fremlægges klar dokumentation, for faktisk overtrædelse af retningslinjer.
DRU's bestyrelse finder ikke sagen vedkommer andre end de berørte parter, og henstiller derfor til at fremtidig kommunikationen foregår mellem de berørte parter.