Valg til Bestyrelsen i DRU 2018

Fristen for at opstille til valg til bestyrelsen er nu udløbet. Vi kan derfor nu orientere om, at der i August måned skal være urafstemning om fordeling af pladserne som bestyrelsesmedlem i den bestyrelse, der fortsætter ledelsen af DRU efter Generalforsamlingen.

 

Der skal blandt de opstillede fordeles 4 pladser som bestyrelsesmedlem og 2 som suppleanter.

Opstillet er:

Ove Jørgensen, næstformand modtager genvalg

Jytte Steensgård, bestyrelsesmedlem modtager genvalg

Brian Nielsen

Christina Sørensen

Bolette Hansen

John Petersen

 

Ulla Sørensen, bestyrelsesmedlem ikke på valg

 

Helle Søs Hansen, Kasserer valgt uden modkandidat

Marianne Jæger, Formand valgt uden modkandidat

DR

Valgmateriale og stemmesedler vil blive udsendt sammen med Racehunden 4-2018, som udkommer i starten af august.