Referat bestyrelsesmøde søndag d 6 januar 2019

Ændring til udstillinger som træder i kraft 01.01.19

Juleudstillingen var en stor succes med fantastisk opbakning både fra medlemmer og sponsorer.

Positiv tilbagemeldinger på afholdelse sammen med RCN, som bestemt ikke er sidste gang vi gør det. De kommer også til Rosenholm Slot den 1-2. juni 2019.  Lidt negative tilbagemeldinger omkring den lange frokostpause, som vi vil ændre til næste gang.

Flere medlemmer har gjort indsigelse mod fjernelse af kasterat klassen, som vi derfor lader fortsætte i nuværende form indtil videre. Vi vil holde øje med opbakningen til klassen.

Efter ønske har vi besluttet, at vi prøver at afholde udstilling opdelt i racer og ikke i aldersgrupper som vi gør i dag. Vi vil derfor starte år 2019 med at afholde udstillingerne inddelt i racer, men opdelt i aldersklasser indenfor racen. Dette vil foregå til de næste 3-4 udstillinger, hvorefter det vil blive evalueret af deltagerene. Racerne kommer heller ikke ind efter alfabetisk rækkefølge, men vil blive offentliggjort dagen før, således at dem med de langhårede hunde på forhånd ved, hvor lang tid de har til at få dem børstet, inden de skal ind.

Vi indfører også, at så snart man kommer ud fra ringen, er det muligt at hente pokal/ 1. pr. rosetten i informationen med det samme. Dette er for at lette presset og køen om eftermiddagen.

Vi holder fast i, at alle skal møde ind til kl. 9.30 og at stambøger udleveres efter kl. 14 som for nuværende. Dette vil dog blive evalueret efter 3-4 udstillinger, når vi har prøvet den nye procedure et par gange, og har bedre overblik over ændringerne. 

Der har været et par oplevelser i Barn og hund, hvor barnet har haft lidt svært at holde styr på hunden. Vi vil derfor flytte Barn og hund, Junior og hund frem til lige før BIS, således at de kan få en stor ring og derfor langt mere plads imellem hundene. Hen på dagen vil de fleste hunde også have brugt en del af deres energi. Tilmelding vil herefter foregå i tidsrummet fra udstillingen starter og frem til frokostpausen.

Selvstændig BIS i åbenklasse for de store hunde har været en stor succes, så vi beslutter at starte år 2019 med fast store hunde BIS i åbenklasse uanset antal store hunde på udstillingen. Vi tager det op til revidering på første møde efter sommerferien.

 

Ringsekretærer og fotografer

Vi efterlyser nye ringsekretærer, så sidder du og gerne vil høre mere, så kontakt ulla@dru.dk , christina@dru.dk , john@dru.dk eller marianne@dru.dk . De vil kunne fortælle meget mere om, hvad der forventes. Vi efterlyser interesserede på Sjælland, men har generelt behov overalt. Vi har mange dygtige ringsekretærer i dag, men da man ikke både kan sidde i ringen og udstille egen hund, så vil vi gerne have staben udvidet, således at de ”gamle” også kan holde fri til at udstille egen hund ind imellem. Man skal være 16 år som færdiguddannet og kan sidde alene som ringsekretær. Er du i dag 15 år så må du gerne starte på uddannelsen og sidde føl.

Vi efterlyser fotografer til udstillingerne. Du skal fotograferer vinderne i BIS. Vi betaler honorar og man får fuld forplejning på udstillingen. Vi ved alle hvor dejligt det er med gode billeder efter en flot præstation, så kommer du alligevel, og er nogenlunde hæderlig med et kamera, så meld dig til ulla@dru.dk

 

Røntgenfotografering

Vi opfordre vores medlemmer til at være helt sikker på dyrlægen har digitalt udstyr og erfaring i HD/AD fotografering. Vi oplever desværre, at hvis billederne afvises, så opgiver folk lidt at få hunden godkendt.

Vi beslutter derfor at halvere betalingen for 2. gangs HD vurderinger dvs. prisen bliver 300 kr. plus ekspeditionsgebyr på 100 kr.

 

Avlssamarbejde for Broholmerne i DRU og DKK

Foreningen Den Gamle Broholmer og formanden for DRU har været til møde med DKK samt Broholmerselskabet om muligheden for fremtidigt avls- og udstillingssamarbejde for Broholmere.

Der drøftes en ensretning for avlsgodkendelse og afholdelse af fælles skuer. Herunder godkendelse af hinanden HD/AD gradueringer og mentaltest. DRU holder foreløbig fast i OCD fotografering og avlsforbud ved OCD for Broholmere, mens dette ikke er tilfældes hos DKK. DKK vil analyserer deres database nærmere for behovet for dette. DRU tillader stadig avl med DKK Broholmere, som ikke er OCD fotograferet.

Uanset hvilken forening der stambogsføres i, så vil en Broholmer beholde alle aner uanset herkomst.

Dette er foreløbig kun samarbejde omkring Broholmeren, men bestyrelsen i DRU ser det, som en åbning for snarlig anerkendelse af DRU igen.

 

Nyt for kenneler og medlemsskaber

Der har været stor efterspørgsel på det gratis hvalpemedlemsskab, som vi engang havde. Det er administrativt tungt, men vi beslutter at genindføre gratis hvalpemedlemsskaber, som starter så snart hvalpene ejerskiftes af stambogsfører. De inddeles i 2 kategorier, således at vi kun skal sende faktura ud og rydde op 2 gange om året. Man kan således være gratis medlem i minimum 6 måneder og maksimum 11 måneder.

Da vi skal nå at lave informationsmateriale og undervise stambogsføre i oprettelse af medlemsskaber, så vil dette træde i kraft, så hurtigt vi overhovedet kan. Har du fået ejerskiftet i 2019 og gerne vil yde denne service til dine hvalpekøbere, så kontakt stambogsføre, så de kan blive oprettet og informeret, så snart hun kan.

Hvalpe som ejerskiftes i tidsrummet 1. december til 30.juni vil have ”hvalpe”medlemskab frem til 30. november. Der udsendes faktura til dem først i november med betaling 30.november. Dem som betaler flyttes over som medlemmer, mens resten slettes. . Hvalpe som ejerskiftes i tidsrummet 1. juni til 30.november vil have ”hvalpe”medlemskab frem til 30.juni året efter. Der udsendes faktura i starten af juni med betaling 30.juni. Dem som betaler flyttes over som medlemmer, mens resten slettes.

Stambogsføre vil oprette hvalpemedlemmerne på hjemmesiden, mens kassereren er ansvarlig for oprettelse i økonomisystemet.

Vi holder fast i vanlig anciennitet således, at man skal have været oprette i præcis 6 måneder den 31.juli for at kunne stemme på kandidater til bestyrelsen i august måned. Der kræves også 6 måneders anciennitet på dagen til generalforsamlingen for at kunne stemme der.

Vi beslutter at i år 2019 er avls- og hvalpeannoncer på hjemmesiden gratis for kennelerne, mens det er vanlig pris for andre. Vi vil stadig ikke have salgsannoncer i vores FB gruppe generelt, men beslutter at de kenneler som opretter hvalpeannoncer også kan få dette linket ind i FB gruppen. Ulla vil sørge for dette når hun opretter hvalpeannoncen på hjemmesiden.

 

Offentliggjort 13 januar 2019.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

(John fraværende pga familieomstændigheder)