Orientering til vores medlemmer: Status på eksklusionssagerne.

Bestyrelsen i DRU har gennemført en eksklusion af 3 medlemmer og inddraget deres kennelmærker.

Dette indebærer, at alt opdræt fra disse 3 personer, ikke kan stambogsføres i DRU.

De 3 kennelnavne er:

Be my Dream, Amazing og Awesom Bulls.

Hunde, der er avlet på fra disse kenneler igennem det sidste år, vil det ikke være muligt at avle på i DRU. da flere af disse hunde er blevet skamavlet på.

Der vil heller ikke være mulighed for at kunne ejerskifte disse hunde for at avle videre på dem igennem mellemhandlere, som der har været en stor skare af.

Samarbejde mellem klubberne

Samtidig har DRU modtaget henvendelser fra bestyrelserne i de andre stambogsførende foreninger.

De ønsker at støtte DRU’s arbejde for at finde og udelukke de medlemmer, der gennem deres måde at håndtere avl og stambogsføring har tilsidesat ansvarlighed.

Stambogsdatabasen

I DRU har vi gennemført en omfattende revision af vores stambogssystem og fundet det veldokumenteret at træffe denne beslutning.

Revisionen af databasen har afsløret hel del fejl og mangler, omkring manglende ajourføring, som nu løbende rettes af vores stambogsfører.

Samtidig har revisionen vist at det alene er omkring de pågældendes opdræt, der er grund til mistro.

Der arbejdes fortsat med at bremse de aktive mellemmænd, der gennem deres handlinger, har været med til at efterlade hvalpekøbere i stikken omkring reklamation og forsikringer.

 

Der vil med afsæt i revisionen også blive taget de nødvendige skridt for sikre klubben og vores medlemmer, dette vil ske i samråd med vores advokat.