Orientering til vores medlemmer

DRU’s bestyrelse har gennem nogen tid arbejdet målrettet mod at skabe samarbejde med DDH og DHL på de områder, hvor vi sammen kunne skabe flere og bedre tilbud til vores medlemmer. Dette har vi nu modtaget besked fra begge klubber om, at de ikke længere ønsker.

 

Det tager bestyrelsen i DRU til efterretning.

Dette indebærer naturligvis også ophævelse af samarbejdsaftalen vedr. udstillingsgebyr for alle medlemmer af DDH og DHL.  

Opslaget, der er lagt ud vedr. det opsagte samarbejde, indeholder personlige angreb rettet mod flere bestyrelsesmedlemmer som enkeltpersoner. Disse vil vi ikke gå i dybden med at besvare, men fastholde at vi i bestyrelsen arbejder med at træffe afgørelser i fællesskab ud fra DRU’s retningslinjer, vedtægter og i øvrigt den i Danmark grundlovssikrede foreningsfrihed.

Vi kan derfor ikke kontrollere vores medlemmers aktiviteter i andre klubber.

Det er korrekt, at vi har haft en kennelansøgning/ medlemsansøgning, hvor vi har givet det råd ikke at skifte klub, da pågældende er ejer af en drægtig hund, der pga af alder ikke kan avlsgodkendes i DRU.

Det er korrekt at vi har taget kontakt til Allianz, dog endnu ikke som en ansøgning, men for at drøfte muligheder for et samarbejde, med afsæt i at DRU dømmer og stambogsfører ud fra FCI standarder.

Der hentydes i det åbne brev til en sag vedr. en hund, der måske ikke er ren og at DRU ikke skulle ønske at handle på denne oplysning. Det er så ikke korrekt, idet DRU, som der er svaret på en forespørgsel, arbejder i dialog med berørte hundeejer om udredning og der aktuelt afventes svar på DNA-test.

DRU’s bestyrelse arbejder med åbenhed og gennemskuelighed, og ønsker at vores medlemmer oplever at blive behandlet ens og retfærdigt, -også når der skal træffes upopulære beslutninger, som ex avlsforbud.

Bestyrelsen ser frem til Generalforsamlingen 22 september, hvor alle medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål og drøfte relevante forhold for DRU’s drift og kurs fremadrettet.

Venligst, Bestyrelsen i DRU.