Orientering til vores medlemmer

En enig bestyrelse har i dag på et ekstraordinært møde truffet beslutning om at ekskludere følgende medlemmer:
Helle Øllgaard med samlet husstand
Og Britta Sørensen med samlet husstand.
Begrundelsen er, at der gennem nogen tid har været sået tvivl om troværdigheden af stambogsføring i DRU.
Bestyrelsen har undersøgt en del af de sager, der er kommet til vores kendskab.
Der er i de sager påvist andre faderskaber, end det oplyste.
Alle berørte er underrettet og vejledt ift kompensation fra opdrætter.
Bestyrelsen har desuden kendskab til flere sager, der undersøges yderligere.

Bestyrelsen forventer accept og opbakning til denne beslutning, der har til formål at genskabe tillid og troværdighed.