Opfølgning på tidligere beskrevne sager.

22/9-2018

Til Bestyrelsen i DDH.

Til orientering til vores medlemmer og til DHL

 

DRU modtog sammen DHL d. 19/6-2018 en kopi fra HØ, af et brev hun havde sendt til DDH.

HØ påpeger i brevet nogle væsentlige spørgsmål vedr flere hunde.

Dette brev omhandlede bl.a. citat: Tvivl om korrekte stambøger efter på efterkommere efter Vesterborg´s Nicoline stb nr. I DDH 08153/2011…

Det fremgår af brevet, at primærproblemet er tvivlen om, hvorvidt Nicoline reelt er stambogsført efter rette tæve.

DRU har undersøgt muligheden for selv at afklare denne tvivl, men finder dette ikke er muligt, da det netop omhandler en DDH registreret hund, hvilket HØ jo også påpeger.

Der har gentagne gange i debatter på FB været refereret til manglende handling fra DRU’s side på denne oplysning.

Da det er DDH, der udstedt stambog på Nicoline i 2010, må det være DDH der påtager sig ansvar for at udrede sagen og oplyse om mulige konsekvenser.

Da såvel brevet, som en omfattende meningsudveksling om pågældende hunds aner har været offentliggjort, vil dette svar også blive offentliggjort.

 

I samme brev omtales en tvivl om ægthed af en Pomeranien.

Der henvises dog til en hund, med et andet kaldenavn end det stambogsførte navn. DRU har nu identificeret rette hund og er i dialog med ejerne.

De har samme interesse i at fastslå ægtheden af deres hund, hvorfor der afventes DNA-svar på racerenhed.

 

Blandt de emner DRU havde en forventning om at drøfte med de andre stambogsførende klubber var Avlsforbud, eller rettere ophævelser af avlsforbud.

DRU finder det betænkeligt at hunde, der har fået avlsforbud i en klub blot kan overføres og anvendes i avl.

Konkret har vi eksempler på racerne Fr. Buldogs med blå gener og Berner Sennen, hvor der avles efter hunde, der i DRU er pålagt avlsforbud.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i DRU.