Nyt fra Bestyrelsen

Gennem en længere tid, har der været sager, hvor der blev sået tvivl om stamtavler på hunde fra en afgrænset kreds af opdrættere i DRU.
Nogle af sagerne har været unødigt langstrakte for de berørte medlemmer.
Da bestyrelsen skar igennem og forlangte DNA-test på flere kuld fandt vi:
Kuld med anden far end den stambogsførte, kuld med blandingshvalpe og flere fædre på samme kuld.
De berørte hvalpekøbere oplevede, at den opdrætter, der var købt hund ved, fralagde sig ansvar, og desuden i flere tilfælde slet ikke ejede de hunde, de avlede og formidlede hvalpe fra.
Bestyrelsen har på denne baggrund iværksat en eksklusion af de opdrættere, der var involveret og inddraget deres kennelmærker.

Vi fik desuden fokus på hunde, der handles uden opdrætter oplyser at de faktisk er mellemhandlere for en anden, der ejer hunden.
Vi har derfor påbudt en række opdrættere at fremlægge dokumentation på ejerskab fra Dansk Hunderegister ved alle ejerskifter.
Lige nu  undersøger vi aktuelt en række sager, hvor der er tvivl om ejerforholdet.

Vi forventer fortsat at alle medlemmer bakker op om disse tiltag, der skal fjerne tvivl om troværdighed af stambøger på hunde, der købes fra en DRU-opdrætter.