Ny bestyrelses sammensætning

Bestyrelsen har i dag d. 10/11-2019 haft møde.

Efter at Marianne Jæger er udtrådt af bestyrelsen, har vi konstitueret os på ny således.

Formand: Ove Jørgensen

Næstformand: Ulla Sørensen

Kasser: Christina Sørensen

Sekretær: John Petersen

Bestyrelsesmedlem: Jytte Steensgård

Bestyrelsesmedlem: Bolette Hansen

Bestyrelsesmedlem: Tommy Dam

1 Suppleant: Ally Lyne

Hjemmesiden opdateres med den nye bestyrelsessammensætning samt telefontider.

nedenunder er indsat den mail Marianne har udsendt til alle vores medlemmer.

På bestyrelsens vegne Ulla Sørensen

 

Kære Alle.

 

Da jeg i sommeren 2017 lod mig overtale til at stille op til bestyrelsen, rakte min fantasi ikke til, hvad det var, jeg gik ind til.

 

Det har kostet ufattelig mange timer for alle, der har været en del af bestyrelsen de sidste 2 år.

Men nu står DRU stærkere, en det har gjort længe.

Med et medlemstal, der er det højeste gennem 2 år, og en økonomi der er bragt i balance.

 

Nu har jeg valgt at trække mig.

 

Mit arbejde kræver mange timer og jeg skal overkomme et diplomstudie ved siden af.

Min familie og vennekreds har jeg svigtet omkring alt socialt.

 

Sygdom og et akut dødsfald i den tætteste familie er det, der nu får mig til at sige stop.

 

Alle ønskes god vind fremad og pas på vores fælles DRU

 

Marianne Jæger