Indkaldelse til generalforsamling i Jyllandsafdelingen

Indkaldelse til Generalforsamlingen i Jyllandsafdelingen

Lørdag den 19. september,

Vestergade 4,

5492 Vissenbjerg

Fra kl 10 til 12 holder jyllands afdelingen GF Fra kl. 12.30 holder DRU GF

På valg er: Formand Ulla Sørensen (Modtager genvalg)

Ikke på valg

Kasserer Jytte stensgaard

Bestyrelsesmedlem Christina Sørensen

Bestyrelsesmedlem Linda Eriksen

Der skal vælges 1 formand for 2 år, samt 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 2 suppleanter for 1 år

Opstilling sendes til ulla@dru.dk