Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i DRU lørdag d. 21/11-2020

Bestyrelsen indkalder herved til ekstra ordinær generalforsamling i DRU.

 

Denne afholdes den 21/11-2020 kl. 13.00 I Erritsø Hallen, Krogsagervej 40, 7000 Frederecia. Indkaldelsen sker i henhold til DRU`s vedtægter og med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Generalforsamlingen skal beslutte om DRU skal nedlægges
  4. evt.

 

Det bemærkes, at denne generalforsamling er indkaldt på baggrund af, at der ved den ekstraordinære generalforsamling d. 1/11-2020 ikke mødte 2/3 dele af DRU`S medlemmer op.                                        Her er det alene almindeligt flertal for forslaget blandt de fremmødte, der er gældende.

 

I henhold til DRU s regler § 12 tilgår DRU s formue ved nedlæggelse til Dyrenes Beskyttelse. 

 

§ 12

Foreningens nedlæggelse 

Foreningens nedlæggelse besluttes på en generalforsamling og kræver at 2/3 af alle medlemmer stemmer for dette. 
Er der ikke tilstrækkeligt fremmødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling. 
På denne kan beslutning træffes med simpelt stemmeflertal. 

Stk. 2 Ved foreningens opløsning tilfalder evt. formue og værdier Dyrenes Beskyttelse 
Generalforsamling beslutter hvordan dette sker. 

 

 

Bestyrelsen henviser ang. Varslingen til vedtægternes § 9 stk. 3

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen kan indvarsle en ekstraordinær generalforsamling, hvis der findes behov for dette. 

 

Stk. 3 En ekstraordinær generalforsamling kan, hvis der findes behov for det, indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag eller, hvis forholdene taler for det, med 2 ugers varsel ved brev til alle stemmeberettigede medlemmer.