Ekstra ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i DRU lørdag d. 25/1-2020 kl. 12.00 i Nyborg fritids og Idræts center, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

Ændringer af vedtægter

§ 8 Regnskab stykke 4 ændres til Faste løbende driftsudgifter fremgår af buget og kan godkendes og konteres af kasserer.

Ændringer af Takstblad

glemt stambog på udstillingerne der ønskes sendt, indbetales et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Ved genindsendelse af HD/AA/OCD der ikke er godkendt ved første indsendelse indbetales et gebyr på 450 kr.

Avlsgodkendelse i hjemmet bortfalder.