DRU -nyt ekstra

Juni 2019

  • Generalforsamling 2019
  • Valg til bestyrelsen

 

Bestyrelsen varsler ordinær Generalforsamling Lørdag d. 21. september 2019

Generalforsamling afholdes i år i Jylland, på adressen: Præstegårdsvej 2, 8722 Hedensted.

Bestyrelsen offentliggør endelig dagsorden senest 4 uger inden.

Medlemmer er velkomne til at fremsætte forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde inden 1. juli jvf vedtægterne § 5.

Sendes på mail: marianne@dru.dk  eller evt pr. brev til formandens adresse Solbjergvej 9, 4400 Kalundborg.

 

Opstilling og valg til Bestyrelsen

Der skal til bestyrelsen vælges:

Formand for 2 år

Kasserer for 1 år

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 suppleanter for 1 år

Medlemmer, der er valgbare jvf vedtægternes § 6, og ønsker at opstille til bestyrelsen opfordres til at fremsende deres motiverede opstilling så den er bestyrelsen i hænde inden 1. juli. Husk medlemsnr.

 

Forslag og opstillinger fremsendes pr mail til marianne@dru.dk

Eller pr brev til Formand Marianne Jæger, Solbjergvej 9, 4400 Kalundborg

Skal være modtaget inden 1. juli 2019.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen i DRU

 

Formand Marianne Jæger 

Kasserer Helle Hansen

Ove Jørgensen                     

Jytte Steensgaard              

John Petersen                    

Christina Sørensen

Ulla Sørensen

Suppleant: Bolette Hansen