DRU afholder ordinær generalforsamling

Lørdag den 22. september 2018 kl 14.00

Sorøhallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø

Endelig dagsorden offentliggøres senest 4 uger før på

www.DRU.dk og på DRU’s Facebookside

Dagsorden vil indeholde minimum følgende pkt.

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent og stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Godkendelse af kommissorier for faste udvalg.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Fastsættelse af takster
 • Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelse.
 • Valg af en ekstern revisor, der er registreret eller statsautoriseret
 • Eventuelt.

 

 

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes du tilmelde dig til

marianne@dru.dk