Node title

Om DRU

For udstillinger

Udstillingsregler for Dansk Racehunde Union

 

DRU arrangerer udstillinger, som er åbne for:

 • Medlemmer af Dansk Racehunde Union (DRU) kan deltage i udstillinger under DRU til medlemspris.
 • Ikke medlemmer, som kan deltage mod forhøjet udstillingsgebyr.
 • Personer der er udelukket af DRU, kan ikke udstille eller deltage ved at fremføre andre udstilleres hunde.

For hundene gælder:

Stambogsforhold, sundhed og sikkerhed:

 • Alle hunde med en anerkendt stambog kan deltage på en DRU udstilling.
 • Ikke anerkendte stambøger er DDA og DDKC.
 • Hunde kan ikke udstilles med øre/halekupering.
 • Alle hunde, der deltager på en DRU udstilling, skal have en gyldig vaccinationsattest. Gyldig vaccinations attest er når hunden er vaccineret inden for de sidste 2 år. (Gælder også for hunde der medtages udenfor udstilling)
 • Alle hunde skal være omfattet af lovpligtig ansvarsforsikring. (Gælder også for hunde der medtages udenfor udstilling)
 • Dokumentation skal medbringes og fremlægges på forlangende.
 • Manglende dokumentation kan medføre bortvisning fra den aktuelle udstilling.
 • Hunde fra hjem eller kenneler, hvor der indenfor en måned før udstillingen har været smitsom sygdom må ikke deltage. Udstillingsudvalget kan godkende at udstillingsgebyret kan refunderes, såfremt der kan fremlægges en dyrlægeattest for sygdommen.
 • Finder bestyrelsen begrundet mistanke om smitsom sygdom i en besætning, kan udstillingsudvalget udelukke udstilleren fra en given udstilling. 
 • Finder adgangskontrollen at en hund er misrøgtet, kan udstillingslederen nægte at give hunden adgang til udstillingen. I dette tilfælde tilbagebetales udstillingsgebyret IKKE.

 Stambogsforhold, ejerskab og hundens identitet:

 • Alle hunde skal ifølge Dansk lovgivning være chip mærkede eller tatoverede. Dette vil blive kontrolleret ved stikprøvekontrol.
 • En hund kan kun tilmeldes til udstilling af den ejer, der fremgår af stambogen. Hunden må gerne handles(fremvises) af en anden end ejeren.
 • En hund må kun udstilles under det navn den står registreret med i stambogen.
 • Manglende overensstemmelse mellem ejerforhold, stambogsnavn og tilmelding medfører en advarsel og evt. en annullering af præmieringen.

 

Særligt for dommere og ringsekretærer:

 • En dommer må ikke være ejer af nogen af de udstillede hunde han/hun dømmer, ej heller må disse have været i hans/hendes eje indenfor de sidste 6 måneder før udstillingen.
 • En ringsekretær må ikke være ejer af nogen af de udstillede hunde, som dømmes i den ring han/hun sidder, ej heller må disse have været i hans/hendes eje indenfor de sidste 6 måneder før udstillingen.

 På udstillingerne gælder:

 • Den enkelte udstilling ledes af en udstillingsleder og beslutninger truffet af udstillingsleder/udstillingsledelse skal følges.
 • Hundene opdeles efter racer, køn og aldersklasser.
 • Der dømmes udelukkende efter FCI standarderne.
 • Bedømmelser starter på det annoncerede tidspunkt.
 • Det er hundeejerens ansvar at hunden møder rettidigt til bedømmelse.
 • Til stede under bedømmelsen, må uden udstillingsledelsens tilladelse kun være dommer og ringsekretær, samt en fører pr. hund.
 • Føreren skal bære hundens nummer synligt under fremføringen og i øvrigt rette sig efter dommerens anvisninger.
 • Der må IKKE anvendes godbidder i ringen.
 • Børn under 15 år må ikke fremføre hunde i ringen. Der henvises til barn og hund og junior og hund.
 • Tæver i løbetid skal vises udenfor ringen. Det er ejeren/handlerens ansvar at meddele ved indskrivningen at hunden er i løb og man vil få et ”rødt” nummer udleveret. Overholdes dette ikke vil hunden få et KIP (Kan ikke bedømmes)

 Klager:

 • Ønsker man at indgive en klage over en bedømmelse eller over andre udstillere kan dette ske skriftligt til bestyrelsen i DRU. Det koster 500 kr. at fremsende en klage som vil blive tilbagebetalt såfremt man får medhold i klagen.
 • Dog kan enhver dommers afgørelse aldrig appelleres. En klage behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

I øvrigt gælder:

•Det er ikke tilladt at medbringe hvalpe med henblik på salg på udstillingerne. Hvalpe skal være fyldt 3 mdr. for at deltage på en udstilling.

• Flexliner må af sikkerhedsmæssige årsager IKKE anvendes på hele udstillingsområdet, dette gælder såvel ude som inde.

• Hvis en hund udviser en sådan grad af bidskhed, at det generer andre udstillere og tilskuere, kan udstillingslederen bortvise hunden. Det betalte udstillingsgebyr tilbagebetales IKKE.

• Man må ikke tale nedsættende til/om en fungerende dommer, ringsekretær eller anden udstillings personale:

• Enhver utilbørlig kritik af en dommer, eller udeblivelse fra bedømmelse kan medføre bortvisning fra DRU´s udstillinger.

• Man må ikke tale nedsættende eller urigtigt om andre udstillere eller deres hunde. Utilbørlig kritik eller nedsættende tale om andre udstillere eller deres hunde, kan medføre bortvisning fra DRU´s udstillinger.

• Udstillere og hundeførere skal i øvrigt altid følge enhver anvisning der måtte blive givet fra udstillingslederen og dennes hjælpere.

• DRU påtager sig intet ansvar vedrørende udstillede hunde eller den skade de måtte forvolde, ansvaret påhviler alene ejeren.

• Dommer kan foretage vejning og måling af en hund ved tvivl, om den overholder racens standardmål.

Det forventes at alle udstillere medvirker til god atmosfære og samvær på udstillingerne, samt holder rent efter egne hunde.

 

Udstillingsklasser og udstillingens afvikling:

Aldersinddeling:

Hunde under 45 cm. (skuldermål):

 • Baby klasse: 3 mdr – 6 mdr.
 • Hvalpeklasse: 6 mdr+ 1 dag. - 9 mdr.
 • Junior klasse: 9 mdr + 1 dag. - 12 mdr.
 • Unghunde klasse: 12 mdr + 1 dag. - 18 mdr.
 • Åben klasse: 18 mdr + 1 dag. ->
 • Senior 6år-7år
 • Veteran ≥ 7 år

 

Hunde over 45 cm:

 • Baby klasse: 3 mdr. - 6 mdr.
 • Hvalpe klasse: 6 mdr + 1 dag. - 9 mdr.
 • Junior klasse: 9. Mdr + 1 dag. - 15 mdr.
 • Unghunde klasse 15 mdr + 1 dag. - 21 mdr.
 • Åben klasse: 21 mdr + 1 dag. ->
 • Senior 6år-7år
 • Veteran ≥ 7 år

 

Hundene skal på udstillingsdagen have alderen til at stille op i den pågældende klasse, der gives INGEN form for dispensation.

Tilmeldes der forkert i en klasse, vil udstillingsledelsen uden varsel rykke hunden til den rigtige klasse.

Meldes der forkert til flere gange eller opgives forkert fødselsdato medfører dette en advarsel. 

Certifikat/SL

 • Bedømmelserne sker opdelt i hanner/ tæver for alle racer.
 • Der kan tildeles et Certifikat i hver gruppe, (dog flere i ” Metal”-klasserne)
 • Certifikaterne SKAL være opnået i samme klasse til en Champion-titel.

 

Champion-titler i de enkelte klasser opnås ved:

Hunden er hos 2 forskellige dommere på national eller international udstilling tildelt Certifikat:

Baby Champion: 2 baby SL

Hvalpe Champion: 2 hvalpe SL

Junior Champion: 2 junior SL

Unghunde Champion: 3 unghunde SL

Dansk Champion: 4 CAC

Senior Champion: 3 Senior CAC

Veteran Champion: 3 Veteran CAC

 

Der kan i disse grupper for hver race uddeles 1 certifikat til henholdsvis den bedste han og bedste tæve.

Hunde med titlen Dansk Champion, kan opstilles i ”metalklasserne”.

Der skal opnås cert. hos mindst 2 forskellige dommere i hver klasse på national eller international udstilling.

Disse championater tages i anført rækkefølge.

Bronze Champion: 3 BVC

Sølv Champion: 3 SVC

Guld Champion: 3 GVC

Elite Bronze Champion: 3 EBVC

Elite Sølv Champion: 3 ESVC

Elite Guld Champion: 3 EGVC

Super Bronze Champion: 3 SBVC

Super Sølv Champion: 3 SSVC

Super Guld Champion: 3 GSVC

Super Elite Bronze Champion: 3 SEBVC

Super Elite Sølv Champion: 3 SESVC

Super Elite Guld Champion: 3 SEGVC

 

Der kan i disse klasser tildeles flere certifikater

Eller de kan opstille:

Hunde med titlen Dansk Champion kan opstilles på international udstilling i følgende klasser:

Skandinavisk Champion: 3 SCC, med mindst 1 år mellem første og sidste SCC, givet af mindst 2 forskellige skandinaviske dommere (der må givet 1 SCC af en ikke skandinavisk dommer).

International Champion: 3 CACIB, med mindst 1 år mellem første og sidste CACIB, mindst 2 forskellige dommere og 1 er givet af udenlandsk (ikke skandinavisk dommer)

Europa Champion: 3 CACH, med mindst 1 år mellem første og sidste CACH mindst 2 forskellige dommere og 1 er givet af udenlandsk (ikke skandinavisk dommer)

International Æres Champion: (Hunden er International Champion + Europa Champion): 3 Æres Cacib, med mindst 1 år mellem første og sidste Æres Cacib, mindst 2 forskellige dommere og og 1 er givet af udenlandsk (ikke skandinavisk dommer)

Europa Æres Champion: (Hunden er International Champion + Europa Champion + International Æres Champion): 3 ÆRES CACH, med mindst 1 år mellem første og sidste ÆRES CACH, mindst 2 forskellige dommere og 1 er givet af udenlandsk (ikke skandinavisk dommer)

Der kan i hver race uddeles 1 Certifikat til henholdsvis den bedste han og bedste tæve.

Hunde der har opnået titlen Senior Champion kan stille i følgende:

Der skal opnås cert. hos mindst 2 forskellige dommere i hver klasse på national eller international udstilling.

Disse championater tages i anført  rækkefølge.

Bronze senior Champion: 3 senior BVC

Sølv senior Champion: 3 senior SVC

Guld senior Champion: 3 senior GVC

 

Hunde der har opnået titlen Senior Champion kan stille i følgende:

Der skal opnås cert. hos mindst 2 forskellige dommere i hver klasse på national eller international udstilling.

Disse championater tages i anført  rækkefølge.

Bronze Veteran Champion: 3 Veteran BVC

Sølv Veteran Champion: 3 Veteran SVC

Guld Veteran Champion: 3 Veteran GVC

 

Hunde i Senior/Veteran klasser går i Senior/veteran BIS, de går ikke med i BH/BT og opnår derved IKKE adgang til BIS.

 • BH/BT (bedste han/tæve) tildeles til den bedste i racen af de hunde, der har opnået certifikat.

           Der kan KUN være en BH/BT for hver race/racevariant fra åben klasse,

           dog undtaget Chihuahua som er opdelt i 2 racevarianter henholdsvis langhåret og korthåret   racevariant. 

 

 • DRU anerkender 1 Certifikat i hver klasse opnået I anerkendte foreninger til Championater opnået i DRU.

 

 • En hund kan KUN stille i en klasse på samme udstilling. En hund kan derfor ikke stilles i både ”Metalklasse” og en International klasse på de internationale udstillinger.

 

 • Man kan opleve at skulle flytte klasse for at udstillingsplanen kan gå op. Det kan ske hvis ex. en hund i Skandinavisk Champion klasse mangler en bestemt (ex. Svensk) dommers bedømmelse. Det kan så blive nødvendigt at samle alle øvrige hunde af samme race hos samme dommer af hensyn til bedømmelsen til BH/BT.

 

 • Ved tilmeldingen til udstilling skal der KUN påføres dommerens navn i feltet hvis den pågældende dommer har givet hunden Certifikat i den pågældende klasse.

 

Der tilmeldes online til alle udstillinger se www.dru.dk

Afviklingen af BIS på udstillingen:

Baby BIS, her kåres Baby BIS 1-2–3–4 blandt de hunde i Baby klasse som på dagen har erhvervet SL.

Hvalpe BIS, her kåres Hvalpe BIS 1-2–3–4 blandt de hunde i Hvalpe klasse som på dagen har erhvervet SL.

Junior BIS, her kåres Junior BIS 1-2–3–4 blandt de hunde i Junior klasse som på dagen har erhvervet SL.

Unghunde BIS, her kåres Unghunde BIS 1-2–3–4 blandt de hunde i Unghunde klasse som på dagen har erhvervet SL.

Bedste Senior, alle hunde i klassen, der har fået Senior CAC, Senior BVC, SVC eller GVC, går videre til kåring af skuets Bedste Senior han/tæve. Disse hunde går ikke videre til BIS.

Bedste Veteran, alle hunde i klassen, der har fået Veteran CAC, Veteran BVC, SVC og GVC går videre til kåring af skuets Bedste Veteran han/tæve. Disse hunde går ikke videre i BIS.

BIS Åben klasse og alle øvrige klasser: Alle hunde der er blevet Bedste Han/Bedste Tæve (BH/BT) går videre i BIS, her kåres BIS 1-2-3-4

På alle Udstillinger arrangeres der:

Barn og hund

For børn i alderen fra og med 4 år til og med10 år

Der uddeles 1. 2. &3. præmie

Junior og hund 

For børn i alderen fra og med 11 år til og med 14 år, der kan i særlige tilfælde gives dispensation til at stille i junior og hund selv om man er fyldt 15 år.

Der uddeles 1. & 2.  præmie

I disse grupper bedømmes alene barnets kontakt med hunden og evne til at fremvise hunden i ringen

Kobbelklasse:

Her fremvises 2 hunde af samme race, opdrættet af samme opdrætter.

Hundene fremvises i kobbelsnor af en person.

Der kan gives 1. præmie for god harmoni og samspil mellem hundene, som fremstår med god lighed. Begge hunde skal på dagen stille i ordinær bedømmelse og hverve mindst 1 pr. 

Som opdrætter kan man stille til bedømmelse med hunde i følgende klasser.

Avlsklasse:

Her fremvises 5 eller flere hunde, fra mindst 2 kuld, avlet efter mindst 2 hanhunde.

Der kan gives 1. præmie hvis gruppen findes at fremstå med tydelig ensartethed og familielighed, herunder også i pels, farver og tegninger.

Afkomsklasse:

​Her fremvises 1 han med mindst 5 hvalpe.

Der kan gives 1. præmie hvis gruppen findes at fremstå med tydelig ensartethed og familielighed, herunder også i pels, farer og tegninger.

Opdrætsklasse:

Her fremvises 1 tæve med mindst 5 hvalpe, fra 3 eller flere kuld.

Der kan gives 1. præmie hvis gruppen findes at fremstå med tydelig ensartethed og familielighed, herunder også i pels, farver og tegninger.

Stamfader/stammoder i disse klasser behøver ikke være udstillet på dagen.
​Alle afkommene skal være tilmeldt og bedømt til min 1. præmie på dagens udstilling.

Hundene i kobbel klasse skal ikke nødvendigvis ejes af samme ejer, men de skal blot vises sammenkoblet af en' handler.

Hundene kan ejes af flere, men i avls og opdræts klasse skal hundene tilmeldes og fremvises af opdrætteren.

I avls, afkoms og opdræts klasse tilfalder præmien opdrætteren.

 

Udstillingsregler gældende fra 1. januar. 2013.

Erstatter alle tidligere regler.

 

Bestyrelsen DRU, oktober 2012 (tilrettet med nye klasser 2016)